Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

Astrologiföreningen - Vintergatan

Föreningshoroskopet är baserat på födelsetiden 19.11 i Malmö. Föreningen har funnits sedan den 29 maj 1997 och har sitt ursprung i Malmö Astrologiförening som startades 1983. Föreningen är religiöst och politiskt obunden. Den är ideell och har som målsättning att verka för en SERIÖS utveckling och spridning av ASTROLOGI.

Föredrag, tema- och medlemsträffar hålls i Malmö. Du behöver inte vara medlem för att komma till föredrag eller temakvällar eller för att delta i kurser - men medlemmar betalar lägre avgift.

Om du vill bli medlem kontakta oss under rubriken "kontakt", här ovan. Såsom medlem har du vissa förmåner - se nedan. Vår tidskrift är numera en integrerad del i vår hemsida.

[Bilden visar en spiralgalax liknande Vintergatan]

 

 
 

Medlemsförmåner

 • lägre avgift på alla föredrag och kurser
 • möjlighet att hyra band på inspelade föredrag
 • låna böcker och ta del av inter-nationella tidskrifter
 • inbjudan till träffar enbart för medlemmar

Avgifter

 • Medlemsavgift 150 kr/år -  insättes på Postgiro 476 63 48 - 9
 • Inträde till föredrag 90 kr och för medlemmar 60 kr
 • Inträde till temakvällar 60 kr och för medlemmar 40 kr            
 • Som medlem får du ta med en person som gäst till en aktivitets-kväll för medlemspris

 

Lokaler

 • Aktiviteter hålls på Galleri Gallica, Helmfeltsgatan 10 i Malmö
 • Aktiviteterna pågår vanligen mellan kl 18.30 - 21.00
 • Förfriskningar finns till försäljning vid aktivitetskvällarna

 

 

 

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster