SANNING OCH RÄTTVISA NÄR ORD STÅR MOT ORD

Turerna kring WikiLeaks och Julian Assange mot bakgrund av de celesta rörelserna

av Mark Beal

WikiLeaks is a non-profit media organization dedicated to bringing important news and information to the public. We provide an innovative, secure and anonymous way for independent sources around the world to leak information to our journalists. We publish material of ethical, political and historical significance while keeping the identity of our sources anonymous, thus providing a universal way for the revealing of suppressed and censored injustices.

Så beskriver organisationen WikiLeaks sig själv på sin hemsida 1 . Det senaste året har WikiLeaks hamnat i blickfånget som aldrig förr. I april 2010 offentliggjorde man en video där civilia irakier och journalister dödades av amerikanska trupper, något som följdes under återstoden av året av publiceringen av hundratusentals hemliga dokument som berörde krigen i Afghanistan och Irak, och också hemlig kommunikation mellan USA:s utrikesdepartment och ambassaderna runt om i världen 2 . Men man har tidigare också publicerat hemliga dokument för att avslöja missförhållanden i olika diktaturer och inom det internationella bankväsendet, bland mycket annat 3 . Ett särskilt uppmärksammat ”läckage” är det som sedermera kallats ”climategate”, där ett stort antal epostmeddelanden klimatforskare emellan publicerades. En liten andel av dessa verkade antyda att dessa försökte måla upp en bild av klimatproblemen som värre än de egentligen är 4 . Det sägs att man sitter på material som rör företag som BP (British Petroleum) och länder som Ryssland, som dock måste granskas innan det publiceras. WikiLeaks säger sig inte ha någon politisk hållning, mer än ett ställningstagande för öppenhet och transparens. Föga förvånande har WikiLeaks prisats av namn som Noam Chomsky 5 , och förärats med Amnesty Internationals New Media Award 2009 6 , medan den också kritiserats hårt av många regeringar – förutom den amerikanska, också den australiska, franska och iranska med flera. I Ryssland har idén lanserats att Julian Assange, mannen som främst förknippas med WikiLeaks och har blivit dess ansikte utåt, borde komma i fråga för Nobels Fredspris 7 (men det lär ändras när/om organisationen publicerar uppgifter som är obehagliga för Ryssland). Röster inom FN har också utryckt ett försiktigt gillande av WikiLeaks. Kritiker hävdar att dokument ofta är hemligstämplade av en anledning. Ur den här synvinkeln sett skulle det t.ex. kunna destabilisera mellanöstern ytterligare att man offentliggjort material som visar hur den saudiska regeringen uttryckt en het önskan om att USA och NATO skulle stödja ett angrepp lett av arabisk militär mot det av Iran stödda Hezbollah i Libanon 8 .

Men WikiLeaks har på sistone också hamnat i blickfånget på grund av Julian Assanges privatliv, där han nu står anklagad för våltäkt och sexuellt ofredande av den svenska åklagarmyndigheten, som begärt honom utlämnad från Storbritannien där han i skrivande stund uppehåller sig. Detta har bidragit till att fokusera stor uppmärksamhet på Assange som person.

WikiLeaks horoskop

Den 4 oktober 2006, kl 05:54:19 UTC registrerades domännamnet wikileaks.org av en organisation som specialiserar sig på att maskera ägarens egentliga identitet 9 . Postadressen uppgavs som San Mateo, Kalifornien (122W19, 37N33) 10 . Vid det tillfället var det knappast någon som var särskilt intresserad av det, ens när organisationen publicerade det första klassificerade dokumentet i december 2006. Domänen stängdes den 3 december 2010, under några dagar när en rad företag sade upp sitt samröre med WikiLeaks, och det huvudsakliga domännamnet är nu wikileaks.ch 11 .

Det kommer knappast som någon överraskning att horoskopet för ovanstående tid och plats ger Ascendenten i Tvillingarna och att Merkurius, som symboliserar dokument, information och journalistik, är horoskophärskare. Placerad i Skorpionen för den genast tankarna till information som är dold och måste grävas fram och tillhandhållas av hemliga källor. Även Jupiter befinner sig i Skorpionen och härskar över MC. Jupiter leder tankarna till någon form av publicistisk verksamhet, en tendens som förstärks av Månens placering i 9:e huset, liksom MC i Fiskarna. Så långt är allt ganska klart.

Som fokalplanet i ett t-kors där Saturnus i Lejonet och Neptunus i Vattumannen bildar oppositionen, blir Jupiter högintressant. T-korset är kanske horoskopets allra största utmaning. Tillsammans beskriver Jupiter och Saturnus samhällets spelregler, eller kanske riktigare uttryckt samhällets möjligheter och begränsningar, rättigheter och skyldigheter. Det är den kvadraturen som bäst beskriver WikiLeaks förmåga att polarisera opinionen mellan dem som tycker att det är bra att staters intriger och maktspel synliggörs, och dem som ser publicerandet av hemligstämplade dokument som ett missbruk av möjligheter och rättigheter - frihet (Jupiter) under ansvar (Saturnus) kan vara relativt, beroen de på vem man frågar. Eller som Raffi Khatchadourian skriver om paradoxen med ”Assanges skapelse”: ”the thing he seems to detest most – power without accountability – is encoded in the site's DNA...” 12 . Eller som Assange själv skriver: ”Authoritarian regimes give rise to forces which oppose them by pushing against the individual and collective will to freedom, truth and self realization.” 13 . Båda beskriver ganska väl t-korset. Kvadraturen mellan Jupiter och Neptunus i Vattumannen kan ses som något av de goda intentionernas förbannelse. Vattumannen är ett idealistiskt, humanitärt tecken, men det är också ett tecken som agerar utifrån allmänna principer - särskilt när den är uppbunden kring 9:e huset, som handlar om mer allmänna värderingar om hur livet bör levas. ”Our goal is justice. Our goal is to have a just civilization”, har Assange sagt om WikiLeaks 14 , och när han talar är det ofta gammaldags, nästan hellenistiska dygder han verkar ha i åtanke. En peregrin Jupiter antyder dock att man egentligen inte har någon direkt uppfattning om hur medlen leder till målet. Oppositionen mellan Saturnus och Neptunus, i sin tur, antyder etablerade krafter som inte lyckas hålla sina hemligheter hemliga. I gengäld framstår de för WikiLeaks centrala planeterna Jupiter och Merkurius i egenskap av att de är peregrina, som symboler för en organisation som inte har någon fast hemvist, en medveten strategi från organisationens sida. Merkurius befinner sig för övrigt dessutom i Mars tecken, "term" och "face", vilket för tankarna till Assanges idé om läckor som informationsmässig krigföring 15 . Den andra stora, viktiga konstellationen i horoskopet är trippelkonjunktionen med Venus, Solen och Mars i Vågen. Både Solen och Mars är försvagade, medan Venus befinner sig i sitt eget tecken. Den här kombinationen tror jag ger lite "underdog"-poäng till WikiLeaks, som får mycket sympati just för att de upplevs som små och utsatta för angrepp. För organisationens del är det särskilt olyckligt att Mars är så illa placerad (såväl i exil som kombust) eftersom det försvårar dess kamp, som genom partiltrigonen till Neptunus i Vattumannen i 9:e huset återanknyter till organisationens idealism. Den tydliga kopplingen i horoskopet mellan politiska etablissemang (Saturnus) och starka ekonomiska krafter (Pluto) genom en trigon, har vi ju sett den senaste tiden när PayPal, Mastercard, Visa och andra dragit öronen åt sig och vägrat befatta sig med WikiLeaks 16 . Att Pluto ligger nära Descendenten visar med all önskvärd tydlighet hur starka krafter kan känna sig manade att slå tillbaka med alla till buds stående medel. Plutos placering i WikiLeaks horoskop antyder en organisation som ständigt måste kämpa för sin överlevnad, men också om ett enormt säkerhetstänkande inom organisationen, som beskrivits som närmast låggradig paranoia 17 , och som vida överstiger den som existerar i exempelvis bankvärlden. Uranus nära MC i 10:e huset antyder i sin tur en stark önskan att röra om i grytan, att organisationens existensberättigande handlar om att vara en motkraft till en etablerad maktstruktur.

Julian Assanges horoskop

Från början beskrev sig WikiLeaks som en organisation grundad av en mängd skiftande figurer, men på senare tid har Julian Assange kommit att omnämnas nästan regelmässigt som organisationens grundare. Han har i alla fall definitivt blivit WikiLeaks ansikte utåt. Lite ironiskt kan tyckas, så har en hemlig källa letat upp Assanges födelseattest och vidarebefordrat information till The Mountain Astrologer , och informationen har kommit till mig via Somerled Karlsson (tack Somerled!).

Julian Assange skulle enligt den informationen vara född i Townsville, Queensland, Australien den 3 juli 1971, kl 14:05 (eller möjligen 14:06 eller 14:08). Problemet är, enligt AstroDatabank, att man inte registrerar födelseklockslag i Australien, och därför bör man vara lite vaksam på just klockslaget 18 . Jag har också sett en helt annan dag anges, men den 3 juli 1971 återkopplar så tydligt till WikiLeaks-horoskopet att det knappast kan vara någon slump. Saturnus befinner sig i det här horoskopet i opposition till Jupiter och Neptunus och påminner oss om t-korset i WikiLeaks-horoskopet. Jupiter är dessutom i Skorpionen (tillsammans med Asc och Månen). Merkurius gör en trigon till Jupiter och en sextil till Pluto från 9:e huset, ett hus där MC-härskaren Solen befinner sig på spetsen. Det är ett övertygande horoskop - inte tu tal om den saken. Det starka Skorpioninslaget i horoskopet (Måne, Asc, Jupiter) är kolossalt tydligt för någon som tills helt nyligen lyckats hålla i stort sett alla detaljer om sitt privatliv och sitt förflutna hemliga. Nyligen har han motvilligt skrivit kontrakt med bokförlag för en självbiografi, värda mer än tio miljoner kronor, för att bekosta advokatarvoden 19 .

Det tillgängliga biografiska materialet om Assange som nu föreligger ger ibland motstridiga uppgifter. Att han hade en oordnad uppväxt är dock alla överens om. Varken Saturnus som 4:e hus härskare opposition Neptunus eller Mars i 4:e kvadratur Asc antyder något vidare stabilt hemliv, allra helst som den senare också är peregrin (även om båda är i sekt och Saturnus dessutom har värdighet genom triplicitet). Under Assanges första femton levnadsår flyttade familjen mer än 30 gånger. En vårdnadstvist angående Assanges halvbror ledde till att mamman höll sig gömd med sina söner i fem års tid, vilket antyder Assanges Skorpionmåne i 12:e huset. Större delen av livet har han – helt i enlighet med en peregrin Asc-härskare i 4:e huset – levt ett kringflackande liv, och gör så än idag.

Assange har aldrig känt sin biologiska far. Efternamnet har han från Brett Assange, direktör för ett resande teatersällskap, som Julians mor, Christine, gifte sig med när han var ett år. Efter det att paret skilt sig gifte hon om sig 1979 med en musiker, ett äktenskap som varade i tre år 20 . Brett har beskrivit Julian som någon som alltid tog den svagares parti 21 - något som kan vara en efterkonstruktion, men som stämmer väl överens med vattendominansen i horoskopet. Det märktes också tydligt att han var intelligent, vilket Merkurius trigon Jupiter vittnar om, men eftersom båda är peregrina har det säkert varit svårt för honom att hitta ett accepterat sammanhang där han kan uttrycka den intelligensen. Han är heller inte ensam om att vara en begåvad tonåring som inte stimulerades tillräckligt i skolan, men väl av datorvärlden (Saturnus som 3:e hushärskare opposition Neptunus). Man kan notera att Solen på 9:e husspetsen kvadratur Uranus skvallrar en hel del om fadersfigurer som aldrig stannar särskilt länge på en plats och som inte nödvändigtvis är så stabila – musikern som mamma Christina lämnade 1982 påstås ha varit särskilt oförutsägbar.

Man frestas lätt att tro att hackerkretsarna han fann vid sexton års ålder kanske utgjorde något av den familj starka Kräftpersonligheter ofta verkar leta efter när de saknar en biologisk kärnfamilj. Han greps 1991 av australisk polis och förklarade sig skyldig till 24 olika åtal för att ha hackat sig in i bl.a. Pentagons datornät. Juridiska problem och sammanstötningar med rättsväsendet (9:e huset) är således inget nytt för Assange, och han har själv varit indragen i en vårdnadstvist med sin före detta sambo angående deras son. Den överhuvudtaget mest besvärliga planeten för honom synes Jupiter att vara, peregrin, ur sekt, opposition Saturnus, kvadratur Mars och konjunkt Neptunus. Den härskar också över hans 5:e hus, därav striden om det gemensamma barnet. Och som vi skall se, spelar den en betydande roll i hans nuvarande problem.

Exakt vad Assange gjorde mellan 1992 och 2003 och när han gjorde det är svårt att utröna. Det befintliga materialet är extremt motstridigt här. Genomgående verkar han dock hålla fast vid sin tro på öppenhet (bl.a. genom att utveckla programvara med öppen källkod), och ett intresse för humanitära och etiska frågor (han har kallats Australiens mest kända etiska hackare) 22 . Öppenheten är ena sidan av Jupiter i 1:a huset, men står i bjärt kontrast till hans egen högst privata natur (vattendominans) där Neptunus gärna lägger ut dimridåer. Även det humanitära draget kan säkert spåras hit, med Mars som Ascendenthärskare i Vattumannen som en annan tungt vägande faktor. Det etiska och filosofiska intresset är ett uppenbart uttryck för Merkurius (trigon Jupiter) och Solen i 9:e huset. Mellan 2003 och 2006 har han bokstavligen befunnit sig i 9:e huset när han studerat fysik och matematik vid University of Melbourne.

Assanges progressioner

Faktum är att tiden från det att Assange dömdes att betala 2100 australiska dollar i böter för sin hackerverksamhet till idag, exakt markerar en astrologiskt avgränsad tidsperiod i det progredierade horoskopet - nämligen perioden från det att Merkurius passerade en punkt på 27 grader Lejonet till dess att den idag är stationär i begrepp att vända retrograd på 10 grader i Jungfrun. Den återvänder sedan till 27 grader Lejonet för att där vända di rekt 2035. Från sin plats i 9:e huset kan Merkurius sägas både beskriva Assanges publicistiska gärning, och hans enastående förmåga att hamna i rättstvister. Möjligen kan även en konflikt med scientologerna läggas till listan, som bottnade i att WikiLeaks offentliggjorde delar av deras hemliga manualer. Men det att progredierad Merkurius nu vänder retrograd antyder att hans livsbana har nått en vändpunkt, att det är dags för en ny fas.

Under tiden som Assange bedrev sin hackerverksamhet rörde sig progredierad Sol genom Kräftans sista grader, dvs den aspekterade födelsehoroskopets trigon mellan Merkurius och Jupiter. Att han inte dömdes till fängelse i som mest tio år hade två orsaker; åklagaren ansåg att han hade hackat olika nätverk av nyfikenhet och inte för att åstadkomma någon skada, medan domaren influerades av Assanges trassliga barndom och valde den mjuka linjen. Astrologiskt sett kan man kanske se Solens progredierade inträde i sitt hemmatecken, Lejonet, just då som ett tecken på att det var dags för Assange att börja upptäcka sin livsgärning. Solen härskar över hans MC och kanske kan man i det förhållandevis milda domslutet också se den förstärkta progredierade Solen som en symbol för en mer välvillig domare än som kunde ha varit fallet (Solen på 9:e husspetsen natalt).

Progredierad Sol är förstås kvar i Lejonet, och det kanske är tur för Assange. De senaste åren har hans Asc-härskare, Mars, progredierat bakåt i zodiaken och aspekterats av Solen genom en opposition. Det här är en klar konfliktvarning, och eftersom Assange själv till syvende och sist symboliseras av Mars, så indikerar det att han har en väldig förmåga att förarga krafter som är starkare än han själv, inte bara på grund av Solens dominans som himlakropp, utan på grund av dess starka progredierade värdighet. Med Mars som Asc-härskare i Vattumannen ser Assange sig förstås som en förkämpe för humanitära värden, men den kamp han utkämpar just nu kan också visa sig vara en av hans livs svåraste.

Det är intressant att se hur de aktuella progredierade rörelserna nästan helt och hållet handlar om Assanges verksamhet i datorvärlden och WikiLeaks, och inte alls om de anklagelser om våldtäkt och sexuellt ofredande som riktats mot honom. Detta speglar också Assanges egen version av de många turer som råder just nu, där våldtäktsanklagelserna för honom är en bricka i ett större politiskt spel för att misskreditera honom, och där han inte alls litar på det svenska rättssystemet. Eller som hans advokat Mark Stephens förklarade saken: "It doesn't escape my attention that Sweden was one of those lickspittle states which used its resources and its facilities for rendition flights (US transport of terror suspects around the world for interrogation). 23 "

Anklagelser om sexualbrott

Men de progredierade rörelserna är bara halva historien. Det måste sägas att oavsett om Assange är skyldig eller oskyldig till anklagelserna, så är hans födelsehoroskop som gjort för en präktig sexskandal med Venus kvadratur Pluto och 5:e husets härskare, Jupiter, konjunkt Neptunus och opposition Saturnus. Och dessa båda komplex transiteras just nu av tungviktare. Venus i Tvillingarna kvadratur Pluto i Jungfrun transiteras av Jupiter och Uranus från Fiskarna, medan Jupiter/Neptunus/Saturnus transiteras av Neptunus från Vattumannen. Det förtjänar att påpekas än en gång att detta inte är ett argument i skuldfrågan, utan fråga om en tematik som uppstår genom att den aktiveras av transiter.

Genom åren har jag försökt att utvärdera olika anklagelser med hjälp av en gammal klassisk horar fråga: "Är ryktet sant?" 24 Jag har genomgående använt klockslag och plats för ett gripande. Det finns nästan aldrig några otvetydiga sådana horoskop, men överlag har denna metod fungerat nästan uppseendeväckande väl. Jag har också ställt ett sådant horoskop för det klockslag då Julian Assange själv överlämnade sig till polisen i London: den 7 december 2010, kl. 09:30 25 .

Faktum är att detta är det första horoskop av denna typ jag har ställt där jag inte fått någon som helst klarhet i skuldfrågan. Detta kan säkert delvis bero på att den eventuella brottsrubriceringen skiljer sig åt mellan Storbritannien och Sverige (som har världens sannolikt bredaste definition av våldtäkt), som ju vill ha Assange utlämnad. Men det kan säkert också bero på att oklarheten kring olika omständigheter är så påfallande, och/eller på att han gripits i samband med två olika anklagelser med olika brottsrubriceringar. Sannolikt är det så att alla inblandade parter framför såväl sanna som osanna detaljer i lika delar.

Det enda som verkar klart är att det blir svårt för någon inblandad att komma ur historien med hedern i behåll, men kanske särskilt myndigheterna. Frågan "är ryktet sant?" har nämligen en hypotetisk frågeställare i form av institutionen som gör gripandet - Assange vet naturligtvis själv vad han har och inte har gjort, och har inget behov av att ställa frågan. Asc-härskaren Saturnus exalterad och Dsc-härskaren Månen i exil i 1:a huset antyder annars myndigheternas överlägsna styrka gentemot Assange, men ett åtal kan ändå ha sitt pris, eftersom 6:e husets härskare, Merkurius, befinner sig i 1:a huset. Detta kan också ha att göra med att kvinnorna själva, så vitt jag förstår, inte gjort någon formell polisanmälan om våldtäkt eller sexuellt ofredande, utan att det är åklagarmyndigheten som beslutat att det skall utredas om Assange är skyldig till dessa brott 26 . Pluto strax bakom Asc antyder att det finns mäktiga krafter som ligger och lurar i bakgrunden, medan Asc-härskaren, Saturnus, i 9:e huset påminner om att det är utländska (svenska) myndigheter som vill ha Assange utlämnad från landet han har gripits i. Även om Assanges egen position är svag så är Månen, som i det här fallet symboliserar honom, ändå i sekt med reception. Observera att inget av detta säger någonting om skuldfrågan - att mäktiga krafter gärna skulle vilja tysta WikiLeaks och Assange är inte i sig ett argument för eller emot i skuldfrågan. Att såväl Mars som Merkurius vid gripandet är nära konjunkta med Pluto ser ut som en tanke, eftersom Mars som Assanges Asc-härskare normalt är den primära symbolen för just honom, medan Merkurius får anses vara detsamma för WikiLeaks. Vilket gör det extra intressant att just Merkurius är den planet som representerar det som kan få myndigheter att framstå i ett dåligt ljus. Särskilt med tanke på att Mark Stephens sagt att WikiLeaks sitter inne med hemligt material som den ser som en "thermo-nucelar device" som den släpper om den behöver för att skydda sig själv 27 . Var det nån som sade Pluto?

Aktuella planetrörelser

Kan de aktuella planetrörelserna sedan i somras berätta något för oss? 28 Vi kan i alla fall genast notera att när Julian Assange den 11 augusti 2010 anlände till Sverige för en föreläsningsserie, så förekom ett enormt illavarslande t-kors på himlen, med Saturnus på 1 grad i Vågen, Venus på fyra grader i Vågen, Mars på 7 grader i Vågen, Uranus på 0 grader i Väduren, Jupiter på 0 grader i Väduren och Pluto på 3 grader i Stenbocken. Det enda som lättar lite är att den enda aspekten av alla möjliga kombinationer mellan två planeter som är kvar att fullbordas är konjunktionen mellan Venus och Mars, men eftersom Mars befinner sig i exil i Vågen så är Assanges egen position ganska svag, kanske svagare än han själv tror eftersom han har för avsikt att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.

Just det att Assange söker uppehållstillstånd i Sverige påminner oss om den progredierade oppositionen mellan Mars och Solen, en kontakt som ju går mellan planeter som i födelsehoroskopet befinner sig i 4:e respektive 9:e huset. En formell ansökan görs den 18 augusti och avslås exakt två månader senare. Mars är visserligen då i Skorpionen, men också kvadratur Neptunus, vilket antyder besvikelse för Assange. Merkurius är nära konjunkt Solen, dvs kombust, vilket kanske markerar att detta är en besvärande omständighet även för WikiLeaks, eftersom det som gjort Sverige attraktivt för Assange är möjligheten att etablera en bas för WikiLeaks tack vare den svenska lagstiftningen om meddelarfrihet. Enligt migrationsverket nekas Assange uppehållstillstånd eftersom han "inte uppfyller kraven", men det kan knappast ha hjälpt honom att han just då utreds i samband med anklagelser om våldtäkt och sexuellt ofredande.

Turerna kring anklagelserna har ältats i medierna, och bland alla påståenden är det faktiskt enormt svårt att, inte bara bilda sig en uppfattning om vad som hänt eller inte hänt, men att överhuvudtaget finna rim och reson i någons handlande. Den ena av kvinnorna som förekommer i samband med anklagelserna mot Assange, som vi får kalla "A", medlem i Svenska kristna socialdemokraters förbund, var med om att arrangera föreläsningsserien. Hon hade aldrig träffat Assange förr, men upplät sin lägenhet åt honom medan hon befann sig på resande fot. Den 14:e augusti deltar hon och Assange i ett seminarium inom ramarna för Broderskapsrörelsen, och senare den kvällen har de sex med varandra. Den 17 augusti har Assange sex med en annan kvinna som han träffat i samband med seminariet, som vi får kalla "W", och som sedan tidigare är bekant med ”A”. Att sexet till en början har varit konsensuellt verkar numera vara etablerat. Det frågan gäller nu är huruvida Assange sedan tagit sig friheter som kvinnorna inte varit med på. Och här står, föga förvånande, ord mot ord 29 . Under de här dagarna är Venus och Mars alltjämt på väg mot varandra i aspekt, så det finns alla tecken på en stark sexuell laddning rent allmänt, som knappast försvagas av att de ingår i ett t-kors med Jupiter, Saturnus, Uranus och Pluto. I Assanges eget horoskop, markeras kärleksaffärer och tillfälliga sexuella förbindelser av Jupiter – i egenskaper av 5:e husets härskare - som han har i 1:a huset konjunkt Neptunus. Under den aktuella perioden transiterades Jupiter av Neptunus genom en partilkvadratur. Man skulle bli uppriktigt förvånad om detta inte markerade en person med en stark sexdrift (och det finns uppgifter om detta, och om att han hade fler förbindelser än de två anklagelserna gäller medan han var i Sverige 30 ), men man kan heller inte låta bli att notera hur tillfälliga sexuella förbindelser redan från början riskerar att undergräva hans auktoritet. Det här är närmast ett skolboksexempel på hur potentialen i födelsehoroskopet utlöses av pågående transiter. Att det är just Jupiter som är involverad känns dessutom lite kittlande med tanke på "A:s" medlemskap i Broderskapsrörelsen (och att även ”W” är kristen socialdemokrat). Det gör det än mer giltigt att använda Jupiter som signifikator för kvinnorna. ”A” har dessutom själv Solen i slutet av Fiskarna (Jupiters tecken, där den under hela perioden transiterats av Jupiter och Uranus) och Jupiter som enda planet med essentiell värdighet 31 . I avsaknad av födelseklockslag är det svårt att göra någon mer djupgående tolkning av ”A:s” horoskop, men Venus position antyder ett komplicerat förhållande till sexualitet, med kluvna känslor (och en eventuell dragning till experimentella sexuella förbindelser). Det kan heller inte förnekas att synastrin bl.a. antyder en stark sexuell laddning mellan henne och Assange, med hans Mars konjunkt hennes Venus.

För ”W” gäller att hennes konjunktion mellan Venus och Mars i Lejonet faller i opposition till Assanges Mars, och antyder alltså även här en stark laddning. Att hennes Saturnus/Pluto-konjunktion (sextil Venus/Mars) faller nära Assanges exilMåne i 12:e huset är dock ett riktigt dåligt omen för honom. Även ”W” har en stark Jupiter, i Skytten, och konjunkt Uranus – det vill säga något tema från födelsehoroskopet som berör just den här konjunktionen spelas ut i dagarna (inte minst på grund av att hennes progredierade horoskop innehåller en kvadratur mellan Venus/Mars och Jupiter/Uranus, men i brist på klockslag och födelseort är det inte möjligt att säga exakt vad.

En häktningsorder utfärdades för Assange den 20 augusti, samtidigt som Merkurius (9:e huset i födelsehoroskopet) vände retrograd. Någon gång under dagarna innan hade "A" och "W" tydligen diskuterat sina erfarenheter av honom. Åklagarmyndigheten lade fram två olika anklagelser; en för våldtäkt (gällande W), en för sexuellt ofredande (gällande ”A”). En konspirationsteoretiker skulle dock lätt kunna undra om det bara är en slump att detta skedde just i samband med att Assange ansökte om uppehållstillstånd, och hur det kom sig att han bodde kvar hos ”A” i flera dagar efter det att de påstådda övergreppen ägt rum. Hur det ligger till med den saken återstår att se, men det är en av de omständigheter som gör saken så väldigt svårhanterad – alldeles frånsett de våldsamt motstridiga uppgifter som förekommer på olika ställen. En försiktig astrologisk tolkning är att eftersom det bara finns marginella kopplingar mellan sexbrottsanklagelserna och Assanges arbete med WikiLeaks, så ser det ut som en slump, men en slump som tjänat Assanges fiender väl. Man behöver inte söka särskilt länge på nätet för att inse att vad människor tror i saken till stor del bottnar i huruvida de gillar Assange och det han gör eller inte, respektive vad de tycker om radikalfeminister (som åtminstone ”A” är) i största allmänhet.

Redan den 21:e drogs häktningsordern tillbaka. Anklagelserna om sexuellt ofredande kvarstod dock, och polisen fortsatte med utredningen. Den 31 augusti förhördes Assange under en timmes tid i Stockholm, varpå mycket gick på lågvarv tills den 18 november, då Stockholms tingsrätt häktade Assange i hans frånvaro. Den 20 november utfärdades en internationell häktningsorder via Interpol. Det här är en tidpunkt då polariseringen blir tydlig. Å ena sidan förekommer just då en kvadratur mellan Solen och Neptunus, å den andra är Solen konjunkt Assanges Jupiter. Eftersom Solen helt klart markerar hans status (och rättsfrågor) kan man se hur förtroendet för honom undergrävs i vissa läger, men stärks i andra.

Den 7 december överlämnar sig Assange självmant till polisen i London. Tajmingen är ytterst intressant, eftersom Mars i den vevan vandrade in i Stenbocken och blev exalterad, efter en period då den varit i kvadratur till Jupiter och Uranus (dagar som präglades av WikiLeaks publicerande av korrespondens mellan USA:s utrikesdepartement och ambassader runt om i världen). Mars intåg i Stenbocken markerade också s.k. hacktivisters digitala angrepp mot företag och institutioner som man ansåg motarbetade WikiLeaks av politiska skäl – t.ex. PayPal och den svenska åklagarmyndigheten.

Det ligger nära till hands att tro att Mars teckenbyte markerar hur Assange upplevde att han själv hamnade i en starkare position. Fram till dess hade han upprepade gånger via sin advokat låtit meddela att han inte hade något förtroende för de svenska myndigheterna, som han misstänkte kunde låta utlämna honom till USA. Medan Merkurius, Mars och Pluto samlades i en trippelkonjunktion satt Assange häktad, men släpptes mot borgen när Mars väl hade passerat Pluto. Och ungefär där befinner sig fallet, medan brittiska myndigheter bestämmer om en utlämning till Sverige är juridiskt riktig.

Framöver

Den juridiska hållbarheten i ett eventuellt överlämnande skall bestämmas runt den 11 januari – källorna motsäger varandra, dvs en dryg vecka innan Mars tar sig in i Vattumannen. Men man kan gott notera att detta är en spänd tid, då Merkurius gör nya kvadraturer till Jupiter och Uranus. Det har, som sagt, antytts att WikiLeaks har dokument man kan försvara sig med, och om Jupiter representerar de två kvinnorna och i förlängningen de svenska myndigheterna, så är det inte omöjligt att WikiLeaks väljer att kungöra dokument som försätter de svenska myndigheterna i ett dåligt ljus. Å andra sidan är Assanges signifikator, Mars, kombust en bit in i Mars månad, så han lär få det hett om öronen ett tag till.

Och vad händer med WikiLeaks? Efter det att organisationen läckt ut hemliga diplomatkablar mellan USA:s utrikesdepartement och deras ambassader runt om i världen så ökade trycket på organisationen, som redan var stort efter att man läckt ut bilder från Irakkriget tidigare under året. Eftersom det rör sig om ett löst sammanhållet nätverk med servrar i fjorton olika länder och mer än 500 olika spegelsajter, så är det osannolikt att infrastrukturen skulle kunna förstöras genom ett direkt digitalt angrepp, eller för den delen ett juridiskt – servern i Sverige skyddas av den svenska lagen om meddelarfrihet, och försök att stänga servern i Frankrike har också strandat 32 .

Det ekonomiska hotet är kanske allvarligare. Eftersom organisationen hålls igång genom frivilliga donationer, var det ett hårt slag när PayPal sade upp samarbetet. Det här speglas i horoskopet, där Månen styr det 2:a huset, ett tydligt tecken på att ekonomin är beroende av vanliga människor. Men just eftersom det är Månen det rör sig om, i Fiskarna, så präglas ekonomin väldigt mycket av ebb och flod. Man kan inte skönja så stor stabilitet här, särskilt som Fortuna disponeras av Saturnus i exil, som i sin tur har ett spänt förhållande till en inte alltför stark Jupiter, den naturliga signifikatorn för välstånd.

Det är detta som är det stora hotet eftersom den riktigt elakartade rörelsen för WikiLeaks under 2011 är Saturnus transit genom Vågen. I slutet av januari vänder Saturnus retrograd i en partilkonjunktion med WikiLeaks Mars, och i juni vänder den direkt i en partilkonjunktion med WikiLeaks Sol. Längre fram i höst passerar Saturnus Mars på nytt. I WikiLeaks horoskop är båda planeterna i exil, och härskar över det 6:e respektive det 8:e huset, en uppsättning astrologiska omständigheter som ser rätt illavarslande ut (från WikiLeaks sida sett). Allra minst lär det bli svårt att upprätthålla infrastrukturen (Mars härskar över det 11:e huset, Saturnus finns i det 3:e). Och om Mars i egenskap av Assanges horoskophärskare kan sägas stå som symbol för honom i WikiLeaks-horoskopet, så spär Saturnus vändning konjunkt Mars i januari bara på hans (och organisationens) bekymmer.

Slutord

Assange inleder sin essä ”State and Terrorist Conspiracies” 33 med ett citat som överallt på nätet tillskrivs Theodore Roosevelt, men som Roosevelt själv citerar i sin självbiografi ur the Progressive Partys valplattform 34 : ”Behind the ostensible government sits enthroned an invisible government owing no allegiance and acknowledging no responsibility to the people. To destroy this invisible government, to befoul this unholy alliance between corrupt business and corrupt politics is the first task of statesmanship.” Ett sekel senare, när den politiska adeln mer eller mindre springer den ekonomiska maktens ärenden, ger citatet en yttre dimension till den trigon mellan Saturnus och Pluto som finns i WikiLeaks horoskop.

Men det man bekämpar utåt finns också på ett inre plan. Inte bara i form av makt utan ansvarsskyldighet, eller lågfrekvent paranoia och långtgående säkerhetsarrangemang som hindrar total insikt, även för medlemmarna i nätverket, utan också i form av truismen kunskap är makt (Saturnus i 3:e huset trigon Pluto). För även om Assange själv, som man kan vänta av ett 9:e hus med Solen på husspetsen, pratar mycket om sanning och rättvisa, så är det inte dessa som WikiLeaks främst handskas med, utan information och dokument. Sanning och rättvisa må vara objektiva storheter i den ädla, antika mening som Assange ofta använder begreppen, men som anklagelserna mot honom visar så är sanningen fortfarande en tolkningsfråga i den ofullkomliga värld vi alla befolkar.

I den mån som sanningen dikteras av krafter som har tolkningsföreträde i kraft av sin makt, så gör WikiLeaks en välgärning. Men sanningen är också en berättelse där fakta tolkas utifrån parters trovärdighet. Det borde Assange veta bättre än många andra, och hans nuvarande bekymmer lär påminna honom om det, när objektiva fakta inte kan fastställas av någon tredje part, och när sanningen istället blir en fråga om vilken berättelse man föredrar. WikiLeaks drar fram fakta som motsäger vissa (etablerade) berättelser, men sanningen är alltid större än rena fakta och beroende av ett oändligt komplext sammanhang. Att publicera material som mäktiga krafter vill hålla dolt må vara ett avslöjande, men det är inte i sig en sanningsgärning; det är att sprida råmaterial till nya berättelser, som man överlåter åt andra att skapa efter sina egna intressen och övertygelser.

1 http://www.wikileaks.ch/

2 Fildes, Jonathan: ”What is Wikileaks?” BBC Online (2010-12-07) http://www.bbc.co.uk/news/technology-10757263 (åtkomst: 2011-01-09)

3 Pressmeddelande från WikiLeaks: ”Wikileaks.org down after ex-parte legal attack by Cayman Islands bank” (2008-02-18) http://web.archive.org/web/20080306005837/http://www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks.org_under_injunction (åtkomst: 2011-01-09)

4 ”WikiLeaks.org aims to expose lies, topple governments” New York Post (2009-11-29) http://www.nypost.com/p/news/opinion/opedcolumnists/wikileaks_org_aims_to_expose_lies_flsLqNMO3B0LEtxL5bNaKL (åtkomst: 2011-01-09)

5 ”Noam Chomsky backs Wikileaks protests in Australia”. Green Left (2010-12-10) http://www.greenleft.org.au/node/46378 (åtkomst: 2011-01-09)

6 ”Amnesty International Media Awards 2009: full list of winners”. The Guardian (2009-06-03). http://www.guardian.co.uk/media/2009/jun/03/amnesty-international-media-awards (åtkomst: 2011-01-09)

7 Harding, Luke: ”Julian Assange should be awarded Nobel peace prize, suggests Russia. Russia urges Assange nomination in calculated dig at the US over WikiLeaks founder's detention” The Guardian (2010-12-09). http://www.guardian.co.uk/media/2010/dec/09/julian-assange-nobel-peace-prize (åtkomst: 2011-01-09)

8 ”Wikileaks: Saudis urge force to destroy Hezbollah”. BBC Online (2010-12-08). http://www.bbc.co.uk/news/uk-11945514 (åtkomst: 2011-01-09)

9 Wakefield, Jane: ”Wikileaks' struggle to stay online”. BBC Online (2010-12-07). http://www.bbc.co.uk/news/technology-11928899 (åtkomst: 2011-01-01)

10 http://who.godaddy.com/WhoIs.aspx?domain=wikileaks.org&isc=ALEXADOM (åtkomst: 2010-12-29)

11 Se not 1.

12 Khatchadourian, Raffi. ”No Secrets. Julian Assange's Mission for Total Transparency”. The New Yorker , 7 juni 2010. http://www.newyorker.com/reporting/2010/06/07/100607fa_fact_khatchadourian?printable=true (åtkomst: 2010-12-29)

13 Assange, Julian (2006). ”State and Terrorist Conspiracies” http://cryptome.org/0002/ja-conspiracies.pdf (åtkomst: 2011-01-01). Här finns också en senare, lätt omarbetad version av essän: ”Conspiracy as Governance”.

14 Assange intervjuad av Hans Lysglimt vid Oslo Freedom Forum den 26 april 2010. Transkription publicerad den 9 december 2010: http://www.farmann.no/?p=1627 (åtkomst: 2010-12-29)

15 Khatchadourian.

16 BBC online: ”PayPal says it stopped Wikileaks payments on US letter”, 2010-12-08. http://www.bbc.co.uk/news/mobile/business-11945875 (åtkomst: 2011-01-02).

17 Khatchadourian.

18 http://www.astro.com/astro-databank/Assange%2C_Julian (åtkomst: 2010-12-30)

19 Lewis, Paul. ”Julian Assange to use £1m book deals for legal fight”. The Guardian, 2010-12-26: http://www.guardian.co.uk/media/2010/dec/26/julian-assange-book-deals (åtkomst: 2010-12-30)

20 Khatchadourian.

21 Intervju med Brett Assange, Julians första styvpappa gjord av CNN: ”The secret life of Julian Assange” (2010-12-02). http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/12/09/assange.profile/ (åtkomst: 2011-01-02).

22 http://personaldemocracy.com/pdf-conference-2010-june-3-5-new-york-city-speakers#assange (åtkomst: 2010-12-30)

23 BBC online (2010-12-05): ”Wikileaks' Julian Assange to fight Swedish allegations” http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11921080 (åtkomst: 2010-12-30)

24 Dvs John Gadburys och William Lillys regler, så som de återges av Lee Lehman i The Martial Art of Horary Astrology (Whitford Press, 2002), s. 87-88.

25 Tidpunkten hämtades från BBC online samma dag som gripandet. Artikeln har dock uppdaterats sedan dess, och i sin färdiga form är datumet oklart: ”Wikileaks founder Julian Assange refused bail” http://www.bbc.co.uk/news/uk-11937110 (åtkomst 2010-12-30)

26 Davies, Nick: ”10 days in Sweden: the full allegations against Julian Assange”. The Guardian (2010-12-17) http://www.guardian.co.uk/media/2010/dec/17/julian-assange-sweden (åtkomst: 2011-01-02)

27 BBC online (2010-12-05): ”Wikileaks' Julian Assange to fight Swedish allegations”

28 Jag har använt mig av en tidslinje publicerad på BBC:s hemsida, men det bör noteras att olika källor uppger marginellt avvikande uppgifter. Alla datum bör därför läsas med tillägget ”eller däromkring”: ”Timeline: Sexual allegations against Assange in Sweden” (2010-12-16) http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11949341 (åtkomst 2010-12-30)

29 Se Davies för en fullständig genomgång.

30 Greenhill, Sam: ”Tables turned on WikiLeaks chief: Girl No 3 surfaces as the story of the 'seducer' Assange's week in Sweden grows ever sleazier”. Daily Mail (2010-12-20)   http://www.dailymail.co.uk/news/article-1340068/WikiLeaks-boss-Julian-Assanges-week-Sweden-grows-sleazier.html (åtkomst 2010-12-31)

31 Födelsedatum för både ”A” och ”W” undanhålls.

32 Wakefield.

33 Assange.

34 Roosevelt, Theodore (1913). An Autobiography . Kapitel 15, Appendix B: http://www.bartleby.com/55/15b.html (åtkomst 2011-01-01).