Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

URANUS UTAN GRÄNSER

Fortsättning från sida 1...

 

 

 

 

 
 

Det undermedvetna flödet

1922 blev ett märkesår inom litteraturen. Då publicerades nämligen James Joyces Ulysses, som ensamt kunnat försörja en hel armada av literaturvetare allt sedan dess. Joyce skrev den i Zürich, där han bodde i frivillig exil. Den är alltjämt det främsta exemplet på ”stream-of-consciousness”-tekniken inom litteratur, där man helt enkelt låter flödet av inre erfarenheter strömma fritt. Klimax i Ulysses utgörs av en drygt fyrtio sidor lång inre monolog av Molly Bloom, med bara ett skiljetecken (pust!). Även Virginia Woolf skrev sina främsta ”stream-of-consciousness”-verk under Uranus passage genom Fiskarna.

I USA förekom en liknande rörelse inom musiken, då jazzen utvecklades ur ragtime i New Orleans bordelldistrikt. Begreppet ”jazz” – för övrigt en gradvis förvanskning av ”jasm” från orgasm – myntades strax innan Uranus gick in i Fiskarna. Individen (Uranus) improviserade i ett fritt flöde (Fiskarna). Men samtidigt krävdes en viss lyhördhet. Solistens improvisation var ändå beroende av de övriga musikerna. Det undermedvetna flödet skedde inom vissa ramar.

Bacchanalia

Med Uranus på 29°40' h infördes prohibitionismen i USA. Uranus stod då i en exakt kvadratur till Månen i e. Alkohol (ofta kopplat till i) blev då något som förekom utanför lagens ramar (Saturnus), och handeln bidrog starkt till den organiserade brottslighetens (e) och framväxten av Maffian med sin bekanta familjestruktur (Månen). På dagliga vattenhål, så kallade speak-easys, flödade såväl alkohol som jazz– och bluesmusik. 1920-talet (Uranus befann sig i i från 1920 till -27) blev på många sätt en dionysisk fest som rimmar väl med Fiskarnas symbolik.

Överhuvudtaget tenderar Uranus i vattentecken att sammanfalla med ett slags kollektiv bacchanalisk orgie, som utmanar den etablerade kulturen. Med Uranus i Kräftan tog vita ungdomar, som var trötta på den bleka masskultur de omgärdades av, rhythm and blues till sina hjärtan. Uranus i Skorpionen gav oss inte bara punken, utan också disco, med sin starka koppling till sex och droger.

Om vi kan lära oss någonting av Uranus i Fiskarna är det kanske att förbud aldrig är ett gångbart sätt att bekämpa olika droger. Inom EU diskuteras ju tuffare tag mot narkotika, och Sverige har ju sin egen ”drogminister” som redan hunnit göra diverse utspel. Fiaskot med den höjda tobaksskatten för några år sedan borde ha lärt regeringen att förbud och skatter inte skapar annat än organiserad brottslighet.

Problemet regeringar har att brottas med är i själva verket ett som inte låter sig åtgärdas politiskt. Uranus i vattentecken visar på perioder då individen längtar efter att bli känslomässigt levande i en död kultur. Detta har ofta sin upprinnelse i upplevelsen av Uranus i Luft. Innovativt, intellektuellt och kommunikativt är Uranus i Luft förträfflig, men den står i direkt motsats till känslolivets behov.

Uranus i Vattumannen 1912–19 sammanföll med 1:a världskriget, då allt fick stå tillbaka för krigsansträngningarna. Uranus gick in i Tvillingarna 1942, mitt under 2:a världskriget, och tiden från krigsslutet 1945 fram till Uranus inträde i Kräftan 1949 speglades av järnridå, fortsatt ransonering och bristande framtidstro. Uranus i Vågen sammanföll med sammanbrottet för sextiotalets optimism, oljekris, Watergateskandal, framväxten av internationell terrorism, med mera. Nu senast med Uranus i Vattumannen har informationsteknologin gjort storartade framsteg, men kulturlivet har varit enormt sterilt. Det ligger nära till hands att mena att vi med Uranus i Fiskarna behöver återupptäcka känslolivets fröjder gentemot datorteknikens krav. Vi behöver kanske se oss själva som levande, kännande varelser, och mindre som konsumenter, producenter och produkter.

En filmens guldålder

Sist Uranus befann sig i Fiskarna upplevde världen stumfilmens guldålder. Detta verkar otroligt talande när man betänker att Fiskarna traditionellt anses vara ett stumt tecken. Även om det allmänt är Neptunus som anses som filmens planet – och dess passage genom det likaledes stumma tecknet Kräftan (1902–15) var också en tid som präglades av stumfilmens framväxt, medan dess passage genom Lejonet (1916–29) markerar en riktigt guldålder i filmens historia med stjärnor som Gloria Swanson och Douglas Fairbanks (den äldre) – så är Uranus alldeles för tydlig i sammanhanget för att man skall underskatta dess samband med filmen.

Det var när Uranus gick ur det stumma i och in i det bullriga ^ som de första riktiga ljudfilmerna dök upp. The Jazz Singer framhävs oftast som den första fullängdsfilmen med ljud, men det var bara Al Jolsons sång som hördes. Den första fullängdsfilmen som rakt igenom var en ljudfilm var The Lights of New York, som hade premiär den 6 juli 1928. Men det ändrar inte det faktum att ljudet gjorde sitt riktiga intåg i filmens värld samtidigt som Uranus tog steget från i till ^.

Samtidigt är det intressant att notera att en rad framtida storheter inom filmen föddes med Uranus i Fiskarna i nära konjunktion med någon viktig personlig planet: Cyd Charisse, Simone Signoret, Ava Gardner, James Arness, Peter Book, Jerry Lewis.

Fortsätt läs sida 3

 

 

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |