Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

SE TECKNEN

fortsättning från sida 1 ...

 

 

 

 

 

 
 

Kräftan

Ansikte: En viss typ av kräftor (alltså även de som har Månen eller Ascendenten i Kräftan) kan ha ett ”halvmåneansikte”, dvs böjt i profil som t ex prinsessan Diana. Vissa kräftor kan ha ”trollutseende”. Och underbett tycks höra samman med Kräftan. Ovanligt kraftigt käkparti kan förekomma, som hos kräft-ascendenten Arnold Schwarzenegger.

Psykiskt: Ömhjärtad och mild utstrålning (även om en viss typ av kräftor kan gömma sig bakom en machohållning, t ex den kände diskuskastaren Ricky Bruch), en ”vilande” hållning med tendens till tillbedjan. Tårarna tycks inte långt borta. Kräftans berömda skal kan ibland få den att framstå som lätt avståndstagande, och hos män kan känsligheten ofta kompenseras med ett överdrivet machospel; antingen mjukiskille eller muskelknutte, om man vill spetsa till det.

Lejonet

Ansikte: Ganska runt ansikte; lejontypen med ”insjunkna” kinder, som hos en katt, tycks vara rätt sällsynta. Ofta vackert ansikte.

Psykiskt: Delar vädurens ”medvetna” blick (det kommer egentligen av intuitionens ”seende” som är kopplat till det transcendenta självet). Ett lejons leende tycks vara mer äkta och vackert än andra teckens, det beror väl på lejonets koppling till Solen. Hos en del lejon tycks finnas ett stort mått av arrogans och machohållning (även hos kvinnor/flickor), det beror väl på att det är lejonet som är ”kungen/drottningen”. Ett visst prins/prinsessa-syndrom från barndomen kan följa med långt upp i åren; man finner sig inte i att bli behandlad hur som helst, men kan vara oerhört dominant mot andra. Tar plats på ett sätt som kan förefalla fysiskt även när kroppsomfånget inte är volumiöst.

Jungfrun

Ansikte: Tycks vara ganska alldagligt, inget man direkt ”lägger märke till” utom hos de exceptionella fall som Garbo och Ingrid Bergman (och där kommer skönheten alltså från annat håll). Jungfrur tycks ha en alldeles översvallande svaghet för att bära glasögon, vilka eventuelt skall framhäva deras intellektualitet (eller bara kommer av den närsynthet de ådragit sig genom alltför noggrann genomgång av sifferdokument). Samma Merkuriusnäsa och nyhetsuppläsarblick som hos Tvillingarna.

Psykiskt: En viss ”försiktig” och mild framtoning, man får inte glömma att Jungfrun är ett ganska blygt tecken. Där blygheten förtrycks kan deras hållning övergå till en arrogans som är Lejonets (eldtecknens) like. En del Jungfrur har blivit stora sexsymboler, vilket förmodligen hänger ihop med en i vissa fall lätt oskuldsfull framtoning.

Fortsätt läs sida 3...

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |