Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

SE TECKNEN

av Jörgen Lindholm

På Årsmötet den 29/4 visade vi ett kollage av bilder på människor som utseendemässigt ger prov på sina teckenenergier. Här följer en textmässig genomgång till det hela.

Den konventionella uppfattningen inom astrologin ger vid handen att individens utseende och framtoning huvudsakligen framgår av Ascendenten. En närmare undersökning visar dock att Sol- och Måntecknen kan vara precis lika framträdande. Eftersom individens framtoning ofta är ett utslag av inre faktorer läggs störst vikt inte vid utseendet i sig, utan på de psykiska egenskaper som sedan träder fram i den yttre personligheten.

 

 
 

Väduren

Ansikte: Ganska liten haka, höga kindben, markerade ögonbryn, tinningarna kan i vissa fall vara mycket markerade, nästan som ett slags vädurshorn. Har ofta mycket ungdomligt utseende, och är väl det tecken näst efter Tvillingarna som är mest ”ungdomligt” även på äldre dar.

Psykiskt: Det mest utmärkande kan sägas vara en omedelbar själslig direkthet, ”närvaro”, en stark ”själv-medvetenhet” som vilar i sig själv ”bortom tankar och känslor” men som inte är distanserad från dessa, såsom Tvillingarna och Vattumannen kan vara som även delar Vädurens starka ”medvetenhet”. Om ens Soltecken är i konjunktion Mars kan samma ”medvetenhet” vara mycket påtaglig i ens ”vibrationer”. Väduren utstrålar stor viljestyrka och ibland ”aggressivitet”. Tar sig oftast fram snabbt och ibland vårdslöst, men kan samtidigt uppvisa ett påfallande intresse för de små detaljerna.

Oxen

Ansikte: Manliga oxar har något ”stiligt” över sig, på gränsen till det feminina (vad det nu än är), ”rent” ansikte, vad man i konventionell mening kallar för vackert. Detta gäller även kvinnliga oxar (Venus styr Oxen); Oxmånen Greta Garbo är väl det mest belysande exemplet. Läpparna är t ex välformade med ”båge”.

Psykiskt: Oxar har en mild och öm framtoning (dvs om inte Mars och Uranus är framhävda i horoskopet), men det är en ömhet som inte har något ”blött” över sig såsom vattentecken har i stora mått. Påtagligt jordnära i sitt sätt att närma sig livet; litar hellre till det sunda förnuftet än till abstrakta resonemang.

Tvillingarna

Ansikte: Långsmalt med ögonen tätt ihop. Merkuriusnäsa, dvs ganska lång nedåtvinklad. Även kroppen är ofta långsmal, och kan ibland vara gänglig.

Psykiskt: ”Ren” tvillingvibration är distanserad och neutral som tar sig uttryck i just neutral blick, t ex nyhetsuppläsare i TV. En viss tvillingtyp har däremot hurtfriska ”pigga” ögon, vilket troligtvis beror på om man är den intellektuella typen eller ”pajasen”. Tony Blair med Mars på sin Tvillingascendent kan ibland, inte överraskande, se ”aggressiv” och ”stridlysten” ut. Tvillingen är rastlös och har svårt för att sitta stilla långa stunder utan att börja fingra på pennor, trumma på bordet, eller bara skruva på sig i största allmänhet.

Fortsätt läs sida 2...

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |