Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

 

”INTELLIGENT DESIGN” eller Darwins DEN STARKASTE ÖVERLEVER

Den som läste min senaste artikel i Vintergatan vet att jag skrev om problemet med att definiera astrologin som företeelse. Jag har senare fått ytterligare material till denna frågeställning genom ISAR:s veckobrev, där man fortsätter diskussionen.

Några menar att astrologi skall mätas med kvantitativa metoder. Andra, företrädesvis samhällsvetarna och de psykologiinriktade föreslår kvalitativa undersökningar. Efter att ha följt många och långa diskussioner per e-post läste jag plötsligt om ett helt nytt begrepp: Intelligent design. Jag funderade verkligen över vad som menades med det. Först trodde jag att det var något som amerikanska fundamentalistiska bibeltrogna grupper/sekter hade uppfunnit – i stil med Jehovas Vittnen. Men det visade sig så småningom att diskussionen gällde för eller emot Darwins utvecklingslära och det fick mig verkligen att själv tänka över problemet. Det skulle kanske kunna bli en start för Vintergatans medlemmar att diskutera frågan. För att kunna argumentera något som helst måste man naturligtvis veta vad man talar om.

  • Intelligent Design är en teori/tro att det finns någon sorts skapande kraft, vars intelligens är så stor att denna kraft (Gud?) har kunnat ordna/skapa allt, inklusive solsystem, planeter och allt liv.
  • Darwins teori är inne på att livet på jorden har utvecklats genom att ”den starkaste överlever” och att människan och annat biologiskt liv utvecklats successivt (utan inblandning av gudomliga krafter).

För att ni skall få en hum om hur några av ISAR:s medlemmar har resonerat skall jag ge några (översatta) exempel ur de veckobrev som jag har fått.

Ur veckobrev 051106, volym 362 (Patrick Downing) :

Utvecklingsläran är en bergsäkert solid vetenskap. Ännu idag har ingen lyckats vederlägga den med någon som helst vetenskaplig metod. Den har absolut ingenting att göra med de förfärligheter som Mr Salvato målar upp, dvs. skador som producerats av hatiska individer som har missbrukat vetenskap och religion för att passa deras egna syften. Med liknande analogier skulle man kunna göra Jesus ansvarig för inkvisitionen. Discovery-Institutet som reklamerar för Intelligent Design består huvudsakligen av fundamentalistiska kristna som förnekar upplysningen. Begreppet Intelligent Design kan inte vare sig bevisas eller motbevisas av några som helst metoder, vilket visar att det inte är en vetenskap. Som ”andlig” idé kan jag (Patrick Downing) ansluta mig till den eftersom den sätter det gudomligautanför oss och universum. Jag tycker att astrologerna själva skall välja vilket synsätt de tycker passar dem bäst och att de också respekterar sina klienters åsikter i frågan.

Ur veckobrev 051225, volym 369 (Raymond Merriman, ISAR:s ordf.) :

(…) Nåja, man skall inte snacka politik, men du har en poäng där, Douglas. Debatten mellan ID/kreationism och Darwins teori om evolutionen är en politisk het potatis (i USA, Monicas anm.), som kommer att växa månader framöver. Och – likt dig – är jag också orolig för att vissa politiska krafter kommer att ge astrologerna skulden för deras version av samhällets svårigheter för att på så sätt främja sin egen politiska agenda (…).

 

Ur veckobrev 060101, volym 370 ( Misty Day, C.A.P.) :

Mer om debatten mellan ID och Darwinism. Jag tror att sanningen ligger någonstans mellan de båda polariteterna (jmf Pluto i Skytten, Monicas anm.). Medvetenheten borde kunna ge besked om vad som är sanning under de speciella villkor som kan relateras till vad vi kallar ”tid”. De som mediterar kan kanske få tillgång till sanningen med detsamma eftersom de möjligen har ”förstahands-”erfarenhet om ”tidlöst” tillstånd. Kan det vara så att ”tid” (åtminstone det begrepp vi kan mäta) är något som VI har uppfunnit, och som vi har varit så överens om att den (tiden) har blivit ”verklighet”.

Ray Merriman säger att ” är jag också orolig för att vissa politiska krafter kommer att ge astrologerna skulden för deras version av samhällets svårigheter för att på så sätt främja sin egen politiska agenda (…). Han har förmodligen rätt … något som skulle kunna utvecklas till massvis av bekymmer. Kärnan i diskussionen består i frågan: Vilket kom först? Förutsägelserna eller händelserna? Har vi inte alla tagit en massa skeenden i detförflutna och försökt passa in det i framtiden, sökt efter bevis som skulle kunna förstärka våra försök till ”mystisk kreativitet”? Är framtiden bara en mekanisk upprepning av det som varit? Eller är den en möjlighet, någonting som vi själva kan påverka? Ray har på ett professionellt sätt dokumenterat vad som har hänt när Saturnus träffat på Neptunus i det förflutna. Men tänk om vi skulle kunna välja att göra något helt annat? Om vi kunde få så mycket kontroll över vår mottaglighet för och tolkning av Saturnus/Neptunus himmelska krafter och därav följande händelser, att vi själva kunde framkalla nyttiga reagenser som vi senare kunde använda som bas för förbättrade framtida händelser? Finns det möjlighet till att tro på att någon gång i framtiden så kommer detupplysta förnuftet att ta över?

Ja, finns det möjlighet att tro att någon/några av Vintergatans medlemmar vill ta över med inlägg i debatten?

Med hälsningar från Örkelljunga,

Monica Werneman

E-post: monica.werneman@swipnet.se

ISAR = International Society for Astrological Research, hemsidans adress:

http://www.isarastrology.com

 
 
 

 

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster