Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

PLUTODILEMMAT

av Mark Beal

The money it feels good,
And your life you like it well
But surely your time will come
As in Heaven or as in Hell
(THE CLASH, ”Guns Of Brixton”, 1979)

Minnesgoda läsare kanske minns att jag i det förra numret påpekade att den norska sistaplaceringen i Melodifestivalen var tämligen förutsägbar. Detta beroende på att framträdandet skedde vid en tidpunkt då Pluto befann sig exakt på Ascendenten.

Däremot var det svårare att under kvällens lopp se någon klar vinnare. Turkiet uppträdde, precis som vinnaråret 2003, med Jupiter trigon Ascendenten, men jag var tveksam eftersom Athenas låt var en så tydlig icke-, nästan anti-melodifestivallåt.

 
 

Dock kan man se att Jupiter ändå var lyckobringande på så sätt att Turkiet fick poäng nog till en fjärde plats, med den typen av låt som jag vill minnas blev en kollosal flopp för ett gäng ryssar häromåret, och som Finlands Kojo slutade sist 1982 utan att få ett enda poäng. Jupiter kan göra mycket, men inte allt.

På förhand trodde jag att Sverige, för omväxlings skull, kunde motsvara de hopade förväntningarna, eftersom jag beräknade att Lena Philipsson skulle framträda under tiden som en underbar sexuddig stjärna avtecknade sig i stundens horoskop. Dessvärre utgjordes en av uddarna av Saturnus på Dsc, och framträdandet blev mycket riktigt en aning livlöst och dämpat.

Istället vann Ukraina, representerat av Ruslana, som framträdde medan Pluto gjorde en exakt sextil till MC. Jag trodde inte på henne i stunden, av just den anledningen, favoritskapet till trots. Däremot fanns inga riktigt klara favoriter – tidsmässigt lyckades man schabbla bort de optimala ögonblicken med pauser.

Men efter omröstningen uppstod frågan: Hur kan Pluto i ena fallet symbolisera en flopp och i andra stor succé? Beror det på att aspekten i ena fallet var en sextil, i det andra en konjunktion? Eller på att den ena aspekten var till Asc, den andra till MC? Eller är det helt enkelt så att det var Plutos antingen-eller-natur som gjorde sig gällande?

When I fail,
I wanna fail completely
And when I fall,
I wanna do it neatly
(ADORABLE, ”Favourite Fallen Idol”, 1993)

Denna antingen-eller-natur återspeglas i Plutos karaktär som dödsrikets härskare. I de flesta religioner finns en föreställning om att goda gärningar belönas och onda bestraffas – detta gäller även en utpräglad reinkarnationsreligion som hinduism, där individens status vid återfödelsen är avhängigt dess gärningar i föregående liv. Pluto visar kort sagt på himmel eller helvete. Planeten kopplas till det kort i tarotleken som kallas Domen. I den lek jag använder är bilden ämnad att föra tankarna till Domens Dag.

Utan att vilja förfäkta någon särskild religiös föreställning, tror jag ändå att Pluto kan ses just som en domargestalt. I såväl metafysiskt som världsligt hänseende är domaren som arketypisk figur strängt förknippad med rättvisa. Domen är tarotkort nummer 20, Rättvisan kort nummer 11. Båda kan numerologiskt brytas ned till 2 (2+0 och 1+1). I astrologin ger delningen av cirkeln med två upphov till oppositionen, som i sin tur antyder den inneboende dualism som alla planeter umgås med, men som i Plutos fall blir synnerligen dramatisk eftersom den så påtagligt griper in i ett existentiellt skeende.

I världsliga, rättsliga sammanhang (i alla fall i rättsstater) gäller också en sträng dikotomi. Antingen kan en individ bevisas vara skyldig, och anses därmed som sådan, eller så kan individens skuld inte beläggas, och då anses individen vara oskyldig. Metafysiskt sett är det dock inte så enkelt.

I’ve never done good things
I’ve never done bad things
(DAVID BOWIE,”Ashes To Ashes”, 1980)

Härskaren över dödsriket i den grekiska mytologin hette egentligen Hades, men då man inte ville åkalla honom i onödan kallades han Pluto – ”den rike”. Anspelningen på rikedom är intressant, och jag återkommer till den längre fram. Det grekiska dödsriket hade tre ”avdel-ningar” – en för de dygdiga, en för de odygdiga, och en för dem som inte kunde anses vara någotdera.

Jag föreställer mig att ”mellan-avdelningen” var den som rymde flest döda själar. Det gäller ju alltjämt att de flesta människor varken är överdrivet onda eller elaka, eller rakt igenom goda. Däremot verkar det finnas ett allmänt behov hos oss människor att något slags rättvisa skall skipas, vare sig det sker i detta livet eller nästa. (Tror man på reinkarnation kan man tolka ”nästa” bokstavligt.)

Intressant nog kan man se hur vårt rättssystem faktiskt är väldigt gärningsbundet. Individer döms för det brott de står åtalade för, tidigare brott kan inte anföras som indicium. Plutos koppling till materiell rikedom kan ses i det att människor med mycket pengar lättare kan köpa sig representation i rätten. Dock blir Pluto ofta en påminnelse om att allt inte kan köpas för pengar; det finns andra typer av kapital, såsom status, som kan förverkas – även om man skulle bli frikänd i rätten kan samtidens dom vara hård. Speciellt i den tid vi lever, då man söker ett marknadens nivellerande värde för i stort sett allting, kan Pluto i vissa situationer vara en påminnelse om att rikedom är en fråga om vad man värdesätter, snarare än stigande aktier.

Fortsätt läs på sida 2...

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |