Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

OLOF PALME - idealisten och entusiasten


Av Mats Bergman

 

Mycket har kretsat kring Olof Palme och Palmemordet denna vinter (2012-2013)- en omdebatterad film, en TV-dokumentär i tre delar, en dramatiserad TV-serie i fyra delar plus nya tips och uppslag om vilka som kan ha legat bakom mordet. I december 2012 passerade transiterande Saturnus över mordhoroskopets ascendent.


 

Utskriftsvänlig version

 

 

 
 

 

Kort biografi

Olof Palme föddes den 30 januari 1927 i Stockholm. Fadern hette Gunnar Palme och var vd för försäkringsbolaget Thule, modern hette Elisabeth von Knieriem. Efter studentexamen vid Sigtuna humanistiska läroverk fortsatte den unge Olof med akademiska studier i USA, där han kom att resa runt en del under studieåren.

Återkommen till Sverige studerade han juridik och avlade juristexamen vid Stockholms universitet 1951. Tidigt tog han ställning för socialdemokratin, trots att han själv växt upp i en högborgerlig och konservativ miljö.

Olof Palme kom att inneha en mängd betydelsefulla poster - bl.a. som förste byråsekreterare vid Försvarsstaben och sekreterare och sedan byråchef i Statsrådsberedningen - innan han så småningom blev riksdagsledamot och statsråd i Tage Erlanders regering.

I oktober 1969 efterträdde han Erlander som partiledare och statsminister. Hans tydliga ställningstaganden mot USA:s krig i Vietnam och för frihetssträvanden i den s.k. tredje världen gjorde honom internationellt känd och kontroversiell. Inrikes drev Palme-regeringen igenom betydelsefulla reformer, som lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och lagen om en allmän föräldraförsäkring.

1976 förlorade socialdemokraterna valet och de borgerliga tog över. 1980 utsågs Olof Palme till FN:s medlare i kriget mellan Irak och Iran (den s.k. Palmekommissionen). 1982, efter socialdemokratisk valseger, var Palme återigen statsminister, men kom nu i skarp konflikt med näringslivets företrädare, framför allt då regeringen 1983 beslutade införa de s.k. löntagarfonderna, som av näringslivet sågs som ett sätt att socialisera företagen. Han kom också i konflikt med ledande företrädare för försvaret, som ansåg honom alltför undfallande mot Sovjetunionen i samband med de upprepade ubåtsincidenterna på svenskt vatten. Ledande militärer framhöll att de inte hade förtroende för Palme som person.

Genom sina ställningstaganden – för Fidel Castro på Kuba, för Chiles socialistiske president Salvador Allende och mot USA – rörde Palme upp starka känslor kring sin person. Antingen blev han älskad eller hatad. ”Palmehat” kom att bli ett begrepp. Det hela kulminerade med skotten på Sveavägen i Stockholm klockan 23:21 den 28 februari 1986. Vem som avlossade dem, vilka som låg bakom och varför har aldrig blivit uppdagat.


Olof Palmes horoskop ser ut så här:


Olof Palme, 30 januari 1927, 05:15, Stockholm

(Källa: Astro DataBank)

 

 


 

Mest framträdande tecken

Mest framträdande och betonade tecken är Vattumannen (med Solen, Merkurius, Venus, andra huset) och Skytten (med Månen, Ascendenten, Saturnus, tolfte huset). Vi har den progressive humanitären, utåtriktad och rebellisk (Vattumannen), inspirerande, vidsynt, entusiastisk, målmedveten, äventyrlig, ibland taktlös (Skytten). Eldelementet dominerar, följt av luft och vatten – eldsjälen och den känslosamme tänkaren. Jordelementet är svagare representerat men i gengäld dominerar de fasta tecknen – där finns en envishet.

De flesta planeterna är i den första kvadranten, i första och andra husen. Vi har att göra med en självständig person, som vet att själv staka ut sin väg och vi kan också ana en viss självcentrering. Merparten av planeterna är också i den norra hemisfären, under horisonten, vilket visar att det är den egna identiteten och de egna resurserna som ligger till grund för hans framträdande i världen. Månfasen är balsamisk, mindre än 45º bakom Solen, och visar på en gruppmedveten person som sätter gruppens behov och mål i främsta rummet, som vill bidra till gruppens bästa och som lätt involveras i olika angelägna frågor.


Idealisten och entusiasten

Ascendenten i Skytten visar idealisten och entusiasten. Olof Palme var livlig och frispråkig som politiker och hade ett ganska hetsigt temperament. Han uppfattades som ärlig och rakt på sak, full av energi och entusiasm och med förmåga att inspirera – allt karakteristiskt för Skytten. Att också Månen är i det här frihetsälskande tecknet i det första huset förstärker naturligtvis allt detta och visar att han hade ett känslomässigt behov av att vara självständig och att det var viktigt för honom att få uttrycka sig själv.

Månen bildar en kvadratur till revolutionära Uranus i Fiskarna nära den tredje husspetsen och ingår samtidigt i en stortrigon i eldtecken tillsammans med Neptunus i Lejonet i åttonde huset och Kiron i Väduren i tredje huset nära IC. Vi anar något av Palmes känslighet och engagemang för utsatta grupper, kanske också en tendens att idealisera (Neptunus i Lejonet). Stortrigonen växer till en drake tillsammans med Venus i Vattumannen i konjunktion med Jupiter i Fiskarna i det andra huset för värderingar. Här framträder bilden av Palme som person, hans spontanitet och okonventionella stil. Han sökte sig gärna till originella och lite annorlunda människor, kanske därför att det också gav honom själv frihet att uttrycka sin individualitet.

Venus sextil med Månen visar på den charmiga och sociala sidan hos honom. Konjunktionen med Jupiter speglar hans ofta glada lynne, hans generositet och popularitet, liksom även en tendens att gå till överdrift. Venus opposition till Neptunus kan antyda en benägenhet att falla in i romantiska illusioner och idealiseringar, men eftersom oppositionen ingår i det större drakmönstret kanske det ändå i första hand visar på Olof Palmes medkänsla och starka politiska och sociala engagemang. Venus styr också de fjärde och femte husen i Oxen och det nionde huset i Vågen – Palme tilltalades av jämlikhetsideologi.


Den socialt engagerade rebellen

Solen och Merkurius i frihetsälskande och socialt engagerade Vattumannen bildar en slags ”oaspekterad ö” i det andra huset för värderingar. Också Mars i Oxen på den femte husspetsen är i det närmaste oaspekterad. Det är som om de här energierna lever sitt eget, lite ”vilda” liv i Olof Palmes person. Han kännetecknades utan tvekan av en okonventionell, originell och lite rebellisk stil.

Den retrograda MC-styraren Pluto är också den helt oaspekterad i Mån-tecknet Kräftan i det sjunde huset. Det visar hans stora inflytande över omgivningen, ett inflytande som han kanske inte alltid var helt medveten om. Här finns en oerhörd intensitet som också kommer till uttryck genom MC i Pluto-styrda Skorpionen. Pluto delar sjunde huset med den Norra månnoden – en utmaning att växa i nära samspel med andra. Sjunde huset står också för öppna fiender, något som Olof Palme kom att skaffa sig genom sin ofta kompromisslösa hållning och sina fräna uttalanden.

Saturnus i Skytten på den tolfte husspetsen bildar stressfyllda aspekter till Jupiter och till den Norra månnoden. Det tyder på en stark inre disciplin och självkontroll, liksom höga krav på sig själv och även en osäkerhet kring den egna förmågan. Förmodligen drevs han att överkompensera detta genom att hela tiden sträva hårt för att förverkliga högt ställda mål. Saturnus-disponerade Pars Fortunae i Stenbocken i första huset antyder att Olof Palmes största glädje och självförverkligande låg i att bygga upp en stabil känsla av egenvärde och en rätt relation till sig själv och andra.

Vid tiden för mordet befann sig transiterande Mars – det dödande skottet – i Skytten exakt på Olof Palmes Ascendent – hans person och kropp.


© Mats Bergman 2012Artikeln har tidigare publicerats på Kända personers horoskop. Välkommen att kolla fler horoskoptolkningar där!

 

 

 

 
 

©2009– Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster