Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

 

VÅRPROGRAM 2015 för

ASTROLOGIFÖRENINGEN VINTERGATAN

 

Alla aktiviteterna äger rum på Galleri Gallica, Helmfeltsgatan 10 i Malmö mellan klockan 18:30 och 21:00.

 

5/2: Föredrag av Derek Seagrief: EXPLORING SIBLINGS – OUR DEAR BROTHERS & SISTERS

Syskon hör hemma i horoskopets tredje hus, det första av tre relationshus. Tredje huset berättar om våra tidigaste relationsmönster, och utövar ett direkt inflytande på partnerskapshuset, det 7:e, och vänskapshuset, det 11:e. Forskning har visat att om vi har en äldre bror eller syster, så är det genom dem som vi blir medvetna om könsskillnader, och syskonens kön har ett inflytande på utvecklingen av våra egna feminina och maskulina sidor. Tvillingarnas tecken är zodiakens första representant för dualitet, åtskillnad och polaritet. Tvillingarnas planet, Merkurius, är Syskonskapets Planet och en framträdande indikator på syskondynamik, särskilt genom dess aspekter till andra planeter. Betydelsefulla aspekter till Merkurius berättar om syskonroller, -teman, -historier och -komplex. Med andra ord ger planeter som Merkurius aspekterar en bild av en arketypisk närvaro, och beskriver teman, angelägenheter och historier som har med syskon att göra. Välkommen till en fascinerande kväll då vi utforskar Syskonskapets Astrologi och den djupa arketypiska driften att återförenas med vår saknade hälft.

Föredraget hålls på lättfattlig engelska.

 

19/2: EN RESA GENOM TECKNEN:

VÄDUREN - JUNGFRUN

Alla känner till de 12 tecknen genom Solens årliga vandring. Det är Solens placering i tecknen som avgör vilket tecken man sägs ”vara född i”. Även om detta är en grov förenkling av astrologin, så utgör ändå Solen en stark grundton i karaktären, eftersom man gärna utstrålar Solens teckentillhörighet. Under två kvällar kommer tecknens grundenergier att beskrivas i tur och ordning, utifrån premissen att de representerar teman och uppgifter som kommer till uttryck i livet, och att Soltecknet ger en stark vink om vad individen har att bidra med. Under den första kvällen avhandlas Vädurens ledande, igångsättande energi, Oxens lust att ge saker form, Tvillingarnas kommunikativa förmåga, Kräftans uppgift att ge ett känslomässigt sammanhang, Lejonets lyskraft, och Jungfruns mer funktionella natur.

Kvällarna om tecknen leds av Mark Beal.

 

5/3: EN RESA GENOM TECKNEN:

VÅGEN - FISKARNA

Den andra av två kvällar om de 12 tecknen. Vi börjar med Vågens behov av harmoni och rättvisa, utforskar dolda områden i Skorpionen, ser till att vi märks av i Skytten, tar allt på största allvar i Stenbocken, upptäcker den konservativa rebellen i Vattumannen, och får korn på oanade kosmiska sammanhang i Fiskarna.

19/3: ÅRSMÖTE + ASTROLOGI OCH PLATS

Årsmötet endast för föreningens medlemmar! Dock är alla välkomna till det efterföljande kortföredraget om Astrologi och Plats, som börjar ca. 19:45

 

Alla horoskop är beroende av tid och plats. Om två personer är födda exakt samtidigt, så är det platsen som gör deras horoskop olika, och beroende på hur horoskopet ser ut kan man avgöra vilka platser på jorden där individen har möjlighet att uträtta vissa saker. Men platser har också sin egen inneboende symbolik som man kan upptäcka om man är uppmärksam på städers geografi.

Kortföredraget om astrologi och plats hålls av Mark Beal.

 

9/4: Föredrag av Louise Kirsebom: VECKODAGARNAS BETYDELSE

Av tradition så är varje veckodag kopplad till en av de sju synliga himlakropparna; Solen, Månen, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus och Saturnus. Tidigare användes denna koppling flitigt av astrologer, men har till stor del fallit i glömska. Louise Kirsebom menar emellertid att dessa ”daghärskare” är mycket intressant. Enligt henne är det stor skillnad på livsödet hos en person som är född på t.ex. Marsdagen tisdag, och en som är född på Venusdagen fredag. Hennes stora erfarenhet av ögonblickshoroskop visar att det är samma sak där, att dagen en fråga ställs berättar mycket om det grundläggande temat i horoskopet, och därmed också påverkar svaret.

Föredraget hålls på lättfattlig svensk-danska.

 

23/4: Föredrag av Magdalena Rosdotter: MEDICINSK ASTROLOGI

Under en stor del av historien hängde astrologi och läkekonst intimt ihop. Under kvällen kommer vi att återknyta till den långa traditionen. Magdalena utgår ifrån de huvudsakliga indikatorerna i horoskopet för kroppens konstitution för att bestämma vilka anlag man har för olika sjukdomar. Sedan diskuterar hon vilka faktorer som kan antyda lindrigare eller allvarligare sjukdomar, samt tecken på psykosomatiska komplikationer. Tecknen på hälsa och vitalitet i horoskopet berättar om individens förmåga att motstå olika sjukdomar. Vidare diskuteras Månens betydelse för utlösandet av sjukdom, och de kritiska Azimeniska graderna, som spelar en väsentlig roll i medicinsk astrologi. Magdalena kommer också att diskutera fertilitet, och eventuella karmiska anledningar till sjukdom.

 

Inträde till föredragen är 50:- för medlemmar och 70:- för övriga. Den 19/2, 5/3 och 19/3 är inträdet 30:- för medlemmar och 40:- för övriga.

Fika finns till försäljning.

 

Med reservation för eventuella ändringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster