Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

JODÅ, HAN KAN... KANSKE
Barack Obama har Venus och Jupiter med sig, men Saturnus mot sig

av Mark Beal

Good Start. A president who said sentences that are logical in English.

(Phil Pritchard – kommentar till Obamas installationstal på BBC:s hemsida)

Klockan 12:05:47 i Washington DC blev han så långt om länge USA:s 44:e president, Barack Obama. Den Venus som under presidentvalet befann sig i kvadratur till Saturnus och Uranus hade nu nått fram till en konjunktion med Uranus. Det rimmar väl med en president som har ambitioner att reformera landet, men oppositionen till Saturnus antyder att han får räkna med att stöta på motstånd.

 

Utskriftsvänlig version

 
 

Men det är också en Venus som härskar över horoskopet och är upphöjd i Fiskarna och därifrån gör en sextil till Ascendenten i Oxen. Venus gör också en sextil till den likaledes upphöjda Mars, i Stenbocken, som symboliserar det hårda arbete som uppenbarligen krävs för att vända skutan åt rätt håll. Under hela januari har Venus som aftonstjärna också varit kolossalt framträdande i all sin skönhet, och om det är ett omen av något slag så verkar det båda gott för den nya presidenten.

Den viktigaste av aspekterna är sextilen mellan Venus och Mars eftersom den är aktiv under hela mandatperioden och kulminerar i progression lagom till nästa val. Eftersom Mars är upphöjd i Stenbocken i 9:e huset och härskar över de 7:e och 12:e husen kan man förvänta sig att Obamas presidentskap blir utrikespolitiskt framgångsrik. I stort sett kommer han att kunna hålla den linje han stakade ut i installationstalet, där man samtalar med såväl meningsfränder som meningsmotståndare och handskas med sin militära makt på ett ansvarsfullt sätt. Vill man i mer traditionell anda placera fiender i 6:e huset antyder Venus härskarskap där, och dess allmänt upphöjda status i horoskopet, att den allmänna välvilja som omgärdar Obama i nuläget till stor del kommer att stå sig.

Ändå kan man inte frångå att oppositionen till Saturnus kommer att innebära att inte alla motståndare låter sig charmas av Obama. Saturnus härskar över det 9:e huset, och dess opposition till Venus kulminerar även den vid tiden för nästa val i progression. Men det gör även Mars trigon till Saturnus. Sannolikt kommer problemen att blekna i förhållande till det positiva, men alla problem kommer inte att ha lyckliga lösningar. Saturnus härskar också över MC, och Venus ingående aspekt till den antyder att den nya administrationen sannolikt når de flesta av sina mål, men med mycket möda och stort besvär. Allt går inte efter ritningarna, i synnerhet inte om lite drygt två år, när Venus når konjunktionen med Uranus i progression och ställer en del saker på huvudet - även om Uranus naturligtvis finns med på ett hörn redan från början i och med administrationens reformistiska drag. Saturnus i 5:e huset antyder också att de närmaste fyra åren till stor del kommer att handla om "all work and no play".

Inrikespolitiskt är ekonomin den viktigaste frågan för dagen, och här har Obama redan aviserat investeringar på mer än 700 miljarder dollar i ett stimulanspaket, som inbegriper väg- och brobyggande, renoveringar av offentliga byggnader och skolor, och energieffektiviserande åtgärder, bland mycket annat. I horoskopet är ekonomin något av en slamkrypare. Merkurius härskar över 2:a huset från Vattumannen och 10:e huset, där den är retrograd, i konjunktion med Solen, och enligt det traditionella sättet att se cazimi. Merkurius har ingen särskild dignitet på 0 grader i Vattumannen, och det att den är retrograd och på väg tillbaka in i Stenbocken inger inte i sig några stora förhoppningar. Tvärtom kan det gå riktigt långsamt med återhämtningen.

Att Merkurius befinner sig så nära Solen antyder att presidenten själv kommer att dominera den ekonomiska politiken. Dessutom anses det faktiskt särskilt lyckosamt för Merkurius att vara cazimi. Med lite tur kan Obama genom att säga eller göra rätt saker vid rätt tidpunkt ändå ha en positiv inverkan på ekonomin, men det är osäkert om det kommer att vara en allmänt erkänd uppfattning ens om den nya presidenten skulle sitta i två mandatperioder. Först om tio-femton år kommer man fullt ut att kunna bedöma vilken effekt hans ekonomiska politik har haft. Fortuna (lyckopunkten), som i största allmänhet sägs berätta om välstånd, befinner sig på 17 grader i Kräftan, och binds därmed ihop med Venus/Mars/Saturnus. Det mest optimala hade varit om Fortunas härskare, Månen, hade hunnit ut ur Skorpionen. Den rör sig in i expansiva Skytten efter någon månad i progression. I sista graden i tecknet antyder Månen kris - vilket man inte behöver tyda horoskopet för att veta - men också att något gammalt håller på att ge med sig. Tillväxt står på programmet, men om man når ända fram måste förbli en öppen fråga.

I jämförelse ser Obamas reformer på sjukvårdsområdet ut som en baggis. Eller rättare sagt, vi är tillbaka vid Venus, som ju härskar över 6:e huset. Den är, som vi sett, i allmänhet väldigt väl placerad, något som antyder att sjukvårdsreformer kan bli av, men det är också tydligt att se hur opposition till Saturnus här markerar motstånd från olika etablerade intressen, som försäkringsbolag, läkemedelsföretag och läkare. Eftersom Venus är starkare än Saturnus borde dock Obama på det stora hela kunna bli framgångsrik på det här området. Ungefär samma sak gäller också föreslagna reformer på fackföreningsområdet, eftersom dessa också hör till 6:e huset.

 

 

För de allra flesta utanför USA är det dock USA:s förhållande till världen som är det viktigaste. Jag har redan påvisat hur Obama sannolikt kommer att välja en ansvarsfull väg. Dock antyder Mars i 9:e huset, men framförallt en aspektlös Pluto på 9:e husspetsen, att en ansvarsfull väg långt ifrån är en väg där USA undandrar sig sin roll som ekonomisk och militär stormakt, snarare tvärtom. Däremot kommer Obama inte att vara lika snabb att tillgripa maktmedel som sin föregångare, utan hellre vilja komma överens med andra länder.

Man kan också, av Obamas personliga astrovärldskarta se att de länder som vållar USA huvudbry nu, sannolikt kommer att göra det även under den närmaste mandatperioden. En astrovärldskarta bygger på individens (i det här fallet Obamas) födelsetid, och visar var planeter hade fallit på vinklar i horoskopet om han hade varit född just där. Man kan se att Nordkorea sannolikt hamnar på presidentens bord, och att Plutos Ascendentlinje går upp genom Madagaskar, hans fars hemland Kenya, Sudan, Egypten, för att fortsätta upp genom centraleuropa. Mars Ascendentlinje går genom Somalien, Saudiarabien, längs gränsen mellan Irak och Iran, genom Kurdistan, och mer eller mindre rakt upp genom Moskva. På plussidan går Venus MC-linje längs gränsen mellan Iran och Afghanistan. Det skall påpekas att närvaron av sådana linjer kan, men behöver inte, antyda krig, eller ens något negativt i sig. I Kenya kan man, till exempel, enbart komma att se honom som en stark ledare. Mycket tyder på att Obama kommer att välja förhandlingar före väpnade handlingar, men det kommer att bli tuffa förhandlingar. Det blir knappast "business as usual" vare sig för USA:s vänner eller för landets fiender.

Vad gäller Israel/Palestina-konflikten, som Obama uttryckligen sagt vara en prioritet, så ser man, om man ställer om hans horoskop för området, att Ascendenten faller mer eller mindre rakt mellan Mars och Pluto. Det finns ingen anledning att betvivla hans engagemang i konflikten, men det är också osäkert om han kommer att kunna komma någonvart. Tvärtom kommer Saturnus och Pluto att hamna i kvadratur till varandra från slutet av 2009 och ett år framåt, och cykeln mellan dessa två planeter är intimt förknippad med såväl Israel-Palestina som förhållandet mellan Indien och Pakistan - två konflikter som i sann Saturnus/Pluto-anda verkar helt låsta hur man än gör. Saturnus/Pluto-kvadraturen från Vågen till Stenbocken kommer att aspektera Obamas Venus på 1 grad i Kräftan, som till på köpet härskar över hans 9:e hus. Den här tiden kommer med stor sannolikhet att upptas av utrikespolitik. Hans natala Mars i Jungfrun trigon Saturnus i Stenbocken antyder dock än en gång att han är en försiktig general som inte tar till våld i onödan.

Tittar man på USA:s progredierade horoskop ser man hur många av de teman jag redan berört är väl markerade. Det kan inte råda några tvivel om hur det råder tuffa tider för landet. Intressant nog befinner sig Venus och Mars i opposition i det horoskopet, båda i exil, men i ömsesidig reception. Ur det perspektivet är det väl att betrakta som något av en välsignelse att installationshoroskopet har dem välplacerade i sextil. Uranus befinner sig på IC (om man räknar med den sanna rörelsen), vilket stärker det reformistiska temat. Kanske mest intressant är att installationen skedde vid en progredierad fullmåne för USA:s del, en tydlig vink om att Obamas tid som president blir oerhört betydelsefull.

Tittar man på de pågående transiterna till USA:s horoskop så ser man hur väldigt mycket av det som händer just nu rör USA:s självbild, och dess koppling till den amerikanska drömmen. Under mandatperioden kommer Neptunus att transitera i konjunktion med USA:s Måne, något som återspeglades redan under installationstalet, där Obama talade om att återknyta till historien. Men transiten har två sidor. Den kan indikera att befolkningen blir fattigare, att välståndet minskar; men den kan också indikera att man närs av en dröm som ytterst går tillbaka till de dokument som står som grund för statsbildningen, för frigörelsen från England; dokument som talar om lika värde och allas rätt att söka lyckan varhelst man finner den.

Det är mer än 40 år sedan Martin Luther King hade sin berömda dröm. Det är 42 år sedan Aretha Franklin gjorde om Otis Reddings "Respect" till en låt som fullständigt trascenderade sitt egentligen budskap för att bli den kanske mest minnesvärda låten som på ett konnotativt plan talade om alla svarta amerikaners rätt till lika behandling. När Aretha sjöng på installationsceremonin, så befann sig Neptunus rakt på hennes födelse-IC. En av drömmarna från femtio- och sextiotalets medborgarrättsrörelse slog också mycket riktigt in, i en oerhört kraftfull symbolisk markering.

Mycket talar också för att Obama kommer att bli ihågkommen som en bra och framgångsrik president. Jupiter i installationshoroskopet är välplacerad i 10:e huset i konjunktion med Solen och Merkurius. Sol/Merkurius-konjunktionen är också i en exakt konjunktion med Jupiter i Obamas födelsehoroskop.

Men det kommer inte att bli lätt. Pluto skall transitera i kvadratur till USA:s MC en gång till, och Saturnus kommer under 2009 och 2010 att vandra fram och tillbaka över MC. Pluto kryper också allt närmare USA:s 2:a hus, där den finns i grundhoroskopet från 1776. Returen 2022 slipper Obama ta hand om, hur det än går i nästa val, men frågor kring makt och resursfördelning kommer att bli allt viktigare ju närmare Pluto kommer USA:s 2:a hus. Måhända är dagens ekonomiska problem bara förlåten till en mer genomgripande diskussion om allas lika värde i existentiell mening i förhållande till människors värde i en snäv ekonomisk mening.

…a nation cannot prosper long when it favours only the prosperous.

- Barack Obama, 2009-01-20

 

 

Barack Obama, 4 augusti 1961, 19:24, Honolulu, Hawaii. Större bild


Barack Obama tillträder som president, 20 januari 2009, 12:05:47, Washington DC, USA. Källa: egen tidtagning från TV-utsändning. Större bild

 
 
 

©2009– Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster