Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

IRAKS INTERIMSREGERING

av Mark Beal

 

Två dagar innan utsatt datum överlämnade USA makten i Irak till en interimregering (se bild). Enligt TV4:s text teve skedde detta 08:30 svensk tid (06:30 GMT) den 28 juni 2004.

Man frestas onekligen att tycka att det hade varit bättre att vänta tills den på förhand aviserade tiden så att Månen hann ut ur fall i Skorpionen. Å andra sidan speglar ju alltid astrologin det aktuella läget, och Månen i det Marsstyrda tecknet kan ju tyckas ge en ganska bra bild av ett land med många underjordiska destabliserande grupper. Pluto oaspekterad antyder att dessa grupper agerar helt självsvådligt.

 

 

 

 
 

Än tydligare bild ger Asc- och MC-härskaren Merkurius. Den befinner sig mellan Mars och Saturnus, ett tillstånd som traditionellt betecknas på engelska som ”besieged”, ungefär ”under belägring” – ibland är astrologin j*****t bokstavlig. Å andra sidan är Merkurius den enda planeten som har minsta lilla gnutta dignitet i horoskopet, men inte mycket.

Jupiter och Saturnus befinner sig i detriment, och Solen, Venus och Mars är peregrina. För ett land som måste hitta en ny väg ut ur sin belägenhet är även detta ytterst talande.

Nu är Månen inte helt tokigt placerad. Den bildar en stortrigon med Solen och Uranus. Uranus är på Dsc där den speglar ett förhållande där den nya regerings öppna fiender är oberäkneliga. Å andra sidan är Dsc-härskaren Jupiter i detriment i 1:a huset, något som verkar antyda att dessa öppna fiender i själva verket inte är särskilt starka, och att regeringen har alla möjligheter att hålla dem stången..

Desto mer problematiskt är att Månen är konjunkt södra Månnoden, där den antyder en betydande risk för att försjunka i gamla mönster, något som landet inte alls behöver. Skorpionmånen härskar över 11:e huset, vilket antyder att en nya regerings vänner – i praktiken den USA-ledda koalitionen – antingen älskas eller hatas, men det är knappast något nytt.

Mest intressant är kanske den yod som finns mellan Saturnus i Kräftan, Jupiter i Jungfrun och Neptunus i Vattumannen. Ytterst symboliserar denna behovet av att inkludera alla de väsensskilda befolkningsgrupperna i landet i en demokratisk process som bygger på den typen av abstrakta författningsprinciper som finns i västvärlden, och inte på uppdelningar enligt etniska eller religiösa linjer.

 

 

 

 

 

 

Månen beskriver händelseförloppet, och har sju grader fram till en trigon med Saturnus, vilket antagligen speglar att det är sju månader fram till utlovade val. Dessa kan därmed spela en stabliserande roll i landet, åtminstone på kort sikt; men månaden innan valen kommer att präglas av stor förvirring, då Månen först gör en kvadratur till Neptunus.

Om det är möjligt att utläsa något om Merkurius tillstånd i ett framtidsperspektiv är osäkert. Men en gissning är att den upphör, symboliskt sett, att vara under belägring om ungefär ett år. En gissning är att USA-koalitionen börjar dra tillbaka sina trupper lagom till nästa sommar, men det är bara en gissning.

En förhoppning är att det irakiska folket då lever i ett tillstånd av fred och frihet.

Klicka här för att få en högupplöst bild av horoskopet.

 

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |