Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

VÄLKOMMEN TILL ASTROLOGIFÖRENINGEN VINTERGATANS HEMSIDA

Här kan du läsa olika artiklar, skrivna ur ett astrologiskt perspektiv, se det aktuella aktivitetsprogrammet, med mera.

Vår förhoppning är att vi, förutom sedvanliga allmänna artiklar, skall kunna bjuda på astrologiska tolkningar av mer aktuella fenomen än vi normalt hinner med i utgivningen av vår tidsskrift, Vintergatan, som utkommer en gång i kvartalet. Så småningom har vi också för avsikt att lägga till stående sidor om de olika astrologiska beståndsdelarna, och symbolernas innebörd.

Däremot har vi inte möjlighet att besvara personliga frågor via hemsidan; för det måste du vända till en yrkesverksam astrolog. Däremot går det bra att ställa allmänna frågor kring astrologin.

Vare sig du är enbart nyfiken på astrologin eller länge varit intresserad av dess symbolspråk, hoppas vi att du hittar mycket som intresserar dig i dessa sidor.

 

 

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |