Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

HUR RÄKNAS PLANTER STRAX FÖRE HUSSPETASAR?

fortsättning från sida 1 ...

 
 

Roy Gillett tolkar däremot rörelsen moturs; dvs utifrån radixstrukturen i husen. För honom rör sig planeterna genom husen i nummerordning; ”slutet av det 6.e huset innan det 7:e är där arbetskollegor blir verkliga kontakter och möjligen vänner.” Det som förenar dessa är dock den processorienterade synen på fenomenet.

Andra försök att se det hela meningsfullt är att se husspetsen som en dörröppning – här hänvisar Jamie Macphail till Liz Greene – så att en planet strax före en husspets befinner sig i ett rum men blickar in i ett annat.

Relativisterna

Om traditionalisterna håller till på den regelstyrda kanten har de sin motpol i relativisterna. Ytterst på skalan finns kanske Pam Cranes yttrande: ”…det skulle kunna vara så att varje hussystem, snarare än att konkurrera med andra om att vara autentiskt, i själva verket är högt specialiserat och har en viktig bestämd roll att spela…”.

Relativisterna är dock förvånansvärt få i sammanhanget. Några hänvisar till den annars ganska vanliga uppfattningen att varje astrolog får använda det system som passar henne/honom. Det som är påfallande är hur alla de tillfrågade astrologerna, hur relativistiska de än är, ändå själva är i behov av en konkret metod för att uttolka planeter som faller så olyckssaligt att de ligger strax före en husspets.

Några menar att det gör skillnad om planeten och husspetsen i fråga är i samma eller olika tecken, t. ex. Några kopplar husen till tecknen och säger att man aldrig betraktar en planet på 26 grader Skytten som vore den i Stenbocken, så varför skulle man hålla på så med husen? Andra verkar betrakta husspetsarna som absoluta för enkelhetens skull.

Forskning behövs

Personligen är jag benägen att känna sympati för Terry MacKinnells ståndpunkt. Han påpekar att det finns mellan femtio och sextio möjliga hussystem, och att husen till sin natur är ambivalenta.

För att bringa ordning ur kaos uppmanar han till forskning i frågan. Implicit i hans inlägg är att olika hussystem inte behöver motverka varandra, men att det är svårt att säga någonting åt ena eller andra hållet utan att systematiskt undersöka dessa besvärliga planeter som envisas med att lägga sig strax invid husspetsar.

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |