Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

 

ENTRÉ OCH SORTI: DITT FÖDELSE- OCH DÖDSHOROSKOP

Av Derek R. Seagrief

 

Döden är den verkliga trickstern eftersom det som ser ut som slutet verkligen är början. Vad är det egentligen som dör? Den avgränsade yttre personlighetsformen för det här fysiska livsspannet. Vad överlever? Det sanna inre väsendet, Själen som är den medlande länken mellan Anden som ger Liv och den konkreta personligheten, som förser själen med en konkret form på det fysiska planet.

 

 

 
 

 

Mantrat för Vattumannens tidsålder lyder: “Jag ÄR en Själ och jag HAR en Personlighet.” Ur själens perspektiv är födelsen en död och döden en födelse. Om vi inser sanningen i det här i våra egna liv, så kan vi också omfamna den kontinuitet i livet och medvetandet som överskrider cykeln födelse-död.

 

Så i Vattumannens tidsålder “stämplas” vi in vid Födelsen och “stämplas” ut i Dödsögonblicket – och horoskop för båda händelserna kan ställas. Kan dödshoroskopet vid en jämförelse med födelsehoroskopet säga något om huruvida den i utveckling stadda själ-personligheten uppnådde det den avsåg att göra under denna livstid? Vi “skriver in oss” och godkänner de “instruktioner” som antyds av planeternas positioner vid födelsen, och “skriver ut oss” igen i dödsögonblicket, som utgör en “sista kommentar”, i det här livet. Om födelsehoroskopet är en karta över våra tidigare framgångar och misslyckanden som själ-personlighet i utveckling, så måste dödshoroskopet också ha valts av själen för att ge en samlad bild av den här livstiden. Olösta psykologiska teman kommer därför, obönhörligen att bli mallen för de planetmönster som dominerar födelsehoroskopet i nästa inkarnation. Att utforska dessa frågor, och ge ett mycket annorlunda perspektiv på detta tabubelagda ämne, är syftet med min 450 sidor långa bok, “Dödens astrologi: Entré och sorti – Ditt födelse- och dödshoroskop”, som publicerades i december 2012 av ICA Bokförlag.

 

I den här artikeln håller jag mig primärt till betydelsen av härskarna över de 7:e och 8:e husen i allt som rör den fysiska döden. Varenda professionell astrolog vet, utifrån många års praktisk erfarenhet, att det aldrig bara är en planet som är involverad i döden, utan flera planeter och en kombination av olika faktorer.

 

Michael Jackson

Begrunda exemplet med superstjärnan Michael Jackson, The King of Pop kallad, som var lika mytomspunnen som kontroversiell, en av världens mest berömda musik- och scenartister, som agerade som underhållare under i stort sett hela livet. Utan att gå in i detalj på vad varje kontakt mellan hans födelse- och dödshoroskop innebär, kan det vara värt att begrunda följande astrologiska mönster.

 

Jackson föddes vid en konjunktion mellan Solen och Pluto i Jungfrun, och dog vid en ålder av 50 år, vid en tidpunkt när Solen och Pluto befann sig i opposition till varandra; han föddes med Månen och Saturnus i ett besvärligt kvadraturförhållande och dog när transiterande Saturnus stod i opposition till Månen i Fiskarna i födelsehoroskopet, och samtidigt bildade en kvadratur till sin egen placering i densamma; den musikaliska och idealistiska konjunktionen mellan Jupiter och Neptunus vid födelsen upprepades i dödsögonblicket, med dessa två planeter konjunkta i Vattumannen på hans MC, den högsta punkten i horoskopet. Han föddes också med en besvärlig kvadratur mellan Venus och Mars, som blev till en konjunktion i Oxen i dödsögonblicket. Slutligen återvände Kiron, den Sårade Helaren till sin natala placering exakt på Vattumanna-MC:n i dödsögonblicket.

 

Astrologi kan inte frikopplas från Ödet, och astrologer är specialister på Tid och Öde – och blir med tiden experter på att se underliggande mönster. I exemplet med Michael Jackson, finns 8:e husspetsen i Stenbocken, och Stenbockens planethärskare, Saturnus, vilar på hans Descendent i Skytten. Vi skulle därför förvänta oss att sortin markeras av transiterande Saturnus och Jupiter, och båda var mycket riktigt framträdande vid tiden för hans död.

 

Det att dessa planetkombinationer i födelsehoroskopet upprepas i dödshoroskopet, visar vägen mot att utforska Själens Astrologi.

 

2/8-husaxeln

1:a huset och Vädurens vibration representerar Början, och traditionellt säger vi att 8:e huset och Skorpionens vibration, markerar Slutet. Båda styrs av Mars; Väduren om dagen och Skorpionen om natten. Så 1:a huset kan säga markera Inkarnationen och det 8:e Des-inkarnation – men även om det 8:e huset kan berätta om omständigheterna kring döden, och har mycket att göra med livet och livslängd, är bilden ofullständig om man inte analyserar både det 2:a och det 7:e huset.

 

Som regel ger det 8:e huset information om dödsrelaterade ting och döden som koncept, snarare än en persons fysiska död. Ändå ger den ledtrådar till dödsorsak och -omständigheter, och också information om dödsfall som inträffar i personens närhet.

 

Om 2:a huset visar hur vi knyter oss an till den fysiska dimensionen, så visar den motsatta polariteten, 8:e huset, inte bara hur vi lösgör oss från det fysiska planet, utan också på vårt inträde i icke-fysiska dimensioner. Eftersom vår fysiska kropp formas och upprätthålls av de fyra elementen, Jord, Luft, Vatten och Eld, kan det, vid döden, när de desintegreras, vara en överväldigande och mycket skrämmande upplevelse för den som är oförberedd på detta.

 

Som det 8:e zodiaktecknet, med fyra ytterligare efterföljande tecken, kan Skorpionen och 8:e husets vibration därför inte bara vara “slutet”, utan måste vara början på en ny, icke-fysisk existens. Det 8:e huset representerar regionen dit själen beger sig omedelbart efter döden, det som tibetanerna kallar Bardotillstånd, vilket innebär mellan två världar. Det 8:e huset kan ses som det 1:a när man begrundar själens resa in i den astrala världen.

 

Det 2:a huset symboliserar också våra “personliga ägodelar”, precis som det 8:e huset visar på “delade resurser”. Vår främsta och mest uppenbara ägodel är den egna kroppen, men också de resurser och förmågor som vi har tagit med oss för att hjälpa oss att hantera den nuvarande inkarnationen. Det 8:e huset sätter fokus på olika medvetandenivåer och beskriver hur den inkarnerande själen kommer att dela med sig av sig själv, hur den interaktionen med andra är färgad, samt själens anknytning till Kosmos.

 

 

 

 


 

Planetariska Bardotillstånd

Alla tillstånd efter döden är i själva verket funktioner av medvetandet. Att dö kan vara att initieras, men döden i sig producerar inte automatiskt visdom eller ens en klar bild över resan som kommer. Antika kulturer förstod dessa kosmiska landskap eller kartor över andra världar, och såväl Edgar Caycle som Rudolf Steiner har betonat att vi färdas till andra planeter efter döden. Det är dessa som kallas Planetariska Bardotillstånd.

 

Moderna samhällen har tappat tron på att en intelligent och meningsfull process äger rum i Kosmos, och i det mänskliga psykets djupaste gömmor. Att förena dessa två är målet med en utvidgad själ-personlighetsrelation i Vattumannens tidsålder. Att kunna träda ut ur en inkarnation på ett medvetet sätt är en annan Vattumansk målsättning, liksom det att leva i en mångdimensionell verklighet bortom Jordtidens begränsningar.

 

Descendenten – Fullbordan

Födelseögonblicket ger Ascendenten, och vi förkroppsligas i livet. Så det är bara förnuftigt att inse att vi kommer att bli avkroppsligade vid den motsatta punkten - Descendenten. 7:e huset är ofta den huvudsakliga signifikatorn för döden. Skapelse i 1:a huset och Fullbordan vid den motsatta punkten, 7:e husspetsen.

 

Hjärnan är normalt det första organet som sviktar vid döden, och 1:a huset är intimt förbundet med medvetandet. 1-7:e husaxeln representerar normalt hjärndöd. Ett bra exempel på detta är Prinsessan Diana - när hon 1997 dog i en bilolycka, var hennes Skyttascendent och Tvillingdescendent exakt omvända.

 

I fallen med operastjärnan Luciano Pavarotti och den indiska gurun Sathya Sai Baba, så dog båda med nästan samma grad av Ascendent-Descendenten i födelsehoroskopet som i dödshoroskopet.

 

I Pavarottis dödshoroskop härskade Uranus över Descendenten i Vattumannen, och Neptunus över 8:e husspetsen i Fiskarna. Vid sin död i september 2007, transiterade Neptunus långsamt inom 2 grader från Descendenten i Vattumannen, och transiterande Uranus befann sig i opposition till natala Neptunus. I Sai Babas fall, inträffade döden i april 2011 när transiterande Saturnus befann sig i opposition till transiterande Venus och Merkurius, planethärskarna över hans Oxdescendent och 8:e husspetsen i Tvillingarna.

 

Venusmysterier

Solen stiger upp varje morgon för att börja en ny dag i öster, och Solen “dör” åter vid solnedgången, den västra horisontlinjen. De gamla egyptierna tillägnade denna punkt sin gudinna Hathor, glädjens ledsagerska och födelsens och dödens arketyp. De placerade sina döda på den heliga Nilflodens västra strand, med huvudet mot öster, så att den avlidne skulle kunna se den återuppståndna Solen i ”den andra världen”. Olika böner och ritualer deklamerades över den avlidna kroppen, och vi känner dem genom det som idag kallas “Den egyptiska dödsboken”, men den hette inte så på den tiden, för egyptierna kallade den för ”Framträdandet om dagen” – och det för tankarna åt ett helt annat håll, eller hur?

 

Planeten Venus och tecknet Vågen är kopplade till Descendenten i horoskopet. Venus kopplas till äktenskap. Ja, vår begränsade egovärld dör och ingår ett större partnerskap till Kosmos. Venus kopplas till kulturuttryck och till skönhet, liksom till livets rytmer. Alla konstnärer är välbekanta med döden och den kreativa processen kräver en sund relation med en ständig process där man skapar något för att sedan släppa taget om det. Den egyptiska gudinnan Hathor var Konstarternas beskyddarinna, inklusive Konsten att leva. Venus styr Oxen och Vågen –  de 2:a och 7:e husen. Hathor-Venus är den arketypiska sinnebilden för den Stora Modern som instinktivt vet att alla livets ljud, alla dess glädjeämnen och ledsamheter, tillsammans skapar livets symfoni, det gudomligas eviga sång. Hon var vittne till det mänskliga lidandets breda register, men också till livets inneboende skönhet. Det är vanligt att egyptiska gravar pryds med en bild av hur Hathor skyddar en död Kung, och sedan diar honom med det eviga livets mjölk.

 

Som Morgonstjärna, leder planeten Venus Solen ut ur Underjorden varje gryning, och som Kvällsstjärna, sedd strax efter solnedgången, ackompanjerar hon Solen tillbaka till Underjorden. Och är det inte underbart att veta att majoriteten av alla avresor till de högre nivåerna inträffar när planeterna Venus och Jupiter är betonade vid tiden för sortin?

 

I nästan alla antika kosmologier låg dödsriket i Väster och vid döden reste själen först västerut, med den döende eller nedåtgående Solen som orienteringspunkt. Vände men sedan tvärt till höger och fortsatte “så långt möjligt”, hamnade anden på kurs norrut - vilket i den antika egyptiska kulturen innebar detta de cirkumpolära stjärnorna. Som kineserna eller Hopi-indianerna, såg de gamla egyptierna vintergatan som den väg själarna färdades till den bortersta rymden. Vår Ande är inte av vår planet, Jorden.

 

Ja, vi är varelser i Tid – men vi existerar bortom Tid. Kroppen är alltid i Tiden – Anden är alltid tidlös. Astrologin beskriver mönster i Tiden. Så det är bland fixstjärnorna, Platons åttonde himmelska sfär, badandes i de planetariska dimensionerna eller Bardotillstånden mellan inkarnationer, som själen tar emot kallelsen att återvända till det fysiska planet, att äga en personlighet och genomgå ytterligare möjligheter för växt. Planeternas specifika placeringar och aspekter vid födseln, kan därför ses som vår energirelation med dessa inre dimensioner, resultatet av planetariska resor mellan liv.

 

På engelska berättar orden “destiny” (öde) och “destination” om denna grundläggande sanning, liksom ordet, “departed”, som fungerar som synonym för “deceased” (avliden), för ”departure” (avresa) är vad vi gör med tåg eller buss när vi beger oss iväg på en resa, men det är en färd med ett mål, en mening, vår destination. Ordval är ett viktigt sätt att ändra på vår kollektiva inställning till det tabubelagda ämnet döden.

 

Och kanske borde vi ompröva den astrologiska betydelsen av vår Descendent och vår 8:e husspets och deras härskare i detta ljus. Du dog i ditt förra liv i samband med vissa planetmönster – så det finns ett djupare mysterium som rör varför de blev det karmiska instrumentet för din sorti.

 

 

© Derek R. Seagrief

  • –.Köpenhamn, vid april månads nymåne 2013 

Översättning: Mark Beal. 

 

 

 
 

©2009– Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster