Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

DÖDAHAVSSEKTENS ASTROLOGI OCH KRISTENDOMEN

av Peter Rudberg

Det tidigaste manuskript som ligger till grund för Nya testamentet dateras till 125 e. Kr. medan de övriga – som är huvudmassan av manu­skripten – härrör från 200-talet e. Kr. Dessa manuskript är dessutom hårt manipulerade. Forskarnas förväntningar var därför högt ställda när ett skriftfynd i ett antal grottor nära Döda Havet gjordes 1947. De kunde ge oss närmare upplysningar om kristendomen, oanfrätta av de skriftförvanskningar man senare vidtog.

 

[Bilden visar högplatån Khirbet Qumran vid Döda havets nordvästra strand där några beduinpojkar hittade krukor med pergamentrullar i en grotta]

 
 

Man fann i 11 grottor över 800 manuskript, och över tio tusen skriftfragment. De utgörs av gammaltestamentliga böcker – varje bok i Gamla testamentet finns representerad utom Esters bok – och apokryfiska böcker som tillhör den ”intertestamentala perioden” mellan Gamla och Nya testamentet: Henoksboken, Jubileerboken, Syraks bok.

Eftersom våra översättningar av Gamla testamentet bygger på handskrifter som inte är äldre än från 800-talet e.Kr. betraktades dessa manuskript från en betydligt tidigare period som sensationella – det förutspåddes t.o.m. att de skulle förändra vår syn på hela Bibeln. Närmare analys visade emellertid att det inte fanns några skiljaktigheter att tala om. Det enda forskningen kunde komma fram till var att de judiska lärde, masoreterna, med yttersta noggrannhet har skrivit av sina förlagor.

 

Dramatiskt skeende

Michael Baigent och Richard Leigh skildrar i sin stundtals lysande bok The Dead Sea Scrolls Deception (svensk översättning Döda­havs­rullarnas hemlighet) det dramatiska skeendet kring skriftrullarnas upptäckt och hur forskningen kring dem snabbt monopoliserades av ett forskar­lag med pater Roland de Vaux, rektor för den katolskt understödda Ecole Biblique, i spetsen. När man upptäckt att det material man funnit i grottorna var mycket omfattande skapades 1953 på initiativ av styrelsen för Rockefeller Museum ett internationellt forskarlag, där varje medlem tilldelades vissa texter för uttolkning, översättning och publicering.

Medlemmarna skulle hämtas från de olika arkeologiska skolorna då verksamma i Jerusalem: engelska, franska och amerikanska. Den engelske medlemmen av forskarlaget, språkforskaren John Allegro, kom så småningom att bli den av forskarna som öppet revolterade mot den censur och förhalningsteknik de övriga tillämpade. Han var också den som publicerade den första astrologiska texten från Qumran.

Han skrev 1956:

Under natten, medan somliga sov i sina tält och hyddor under de omgivande klipporna och medan deras bröder på boplatsen var upptagna med denna oavlåtliga psalmsång och läsning, brukade några av de äldsta stå i vakttornet, spana mot himlen och lägga märke till månens och stjärnornas rörelser. Ett antal av deras verk handlar om himlakropparnas rörelser, och allt i dessa studier var inte bara av akademiskt intresse. Enligt dem kunde stjärnornas och deras positioner påverka människornas liv, och bland dessa esoteriska dokument finns ett, som beskriver himlakropparnas inverkan på de fysiska och andliga karaktärsdragen hos dem som fötts i vissa av zodiakens tecken. En man kommer att bli luden eller långbent eller kortfingrad eller, ännu viktigare, äga ett överflöd eller motsatsen av den gode anden alltefter det zodiakens tecken, som han kan kalla sitt. Och framför allt sökte de utan tvivel efter en viss konstellation, som skulle förtälja för dem om en bestämd födelse, tillkommelsen av En, som de och hela den judiska världen väntade på (1).

Den astrologiska text med en tolkningsmall för individens andliga utvecklingsnivå (4Q186) tillhör de astrologiska texter man fann i grotta 4. Texten, som är mycket frag­men­t­arisk, tillåter oss ändå att dra slutsatsen att fördelningen mellan ljusets och mörkrets andar i individen befinner sig inom ramen för totalt nio delar av ande, och att denna fördelning är beroende av i vilket zodiaktecken individen är född Den är skriven i chiffer (med omkastad bokstavsordning och med bokstäver från olika alfa­beten).

(1) John M. Allegro, Dödahavsrullarna, Stockholm 1963, s. 89. Boken utgavs första gången 1956 med titeln The Dead Sea Scrolls av Penguin Books i England.

Texten består av delar av fyra kolumner. Jag återger texten här i Allegros engelska transkription (siffrorna anger radnummer och de tre punkterna ställen som fattas i textsammanhanget):

Col. I
4 and a man who will become (...)
5 broad and rounded (...)
6 pleasing and not the flesh of (...

Col. II
1 (...) unclean
2 (...) granite
3 (...) a man of
4 (...) clean
5 and his thighs are long and thin, and his toes
6 are thin and long, and he is of the Second Vault.
7 He has six (parts) spirit in the House of Light, and three in the Pit of
8 Darkness. And this is the time of birth on which he is brought forth - on the festival of Taurus. He will be poor; and this is his beast - Taurus.

Col. III
2 And his head
3 (...) and his teeth are ... and the fingers of
4 his hands are thick, and his thighs are thick and each covered with hair;
5 and his toes are thick and short. He has eight (parts) spirit in the House of (6 Darkness) and one (part) from the House of Light. And a man...

Fortsätt läs på sida 2...

 

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |