Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

DET BEHÖVS INGA LÖGNER – ett astrologiskt porträtt av Jimmy Carter

fortsättning från sida 1 ...

 
 

Rättspatos

Underhållande nog för en Våg har Carter angivit som en av sina ”brister” att han vägrar att kompromissa om någon princip som han tror är riktig. Jag tror att detta huvudsakligen hänger ihop med följande faktorer i horoskopet: En stark Merkurius som härskare över 9:e och 11:e husen med Pluto dessutom placerad i 9:e; Saturnus i Skorpionen konjunkt Ascendenten; Sol och Ascendenthärskaren Venus i opposition till Mars – kompromiss? Javisst, men inte på vilka villkor som helst.

Carters institut har under de senaste tjugo åren skickat observatörer för att se till att drygt 30 val i cirka 20 länder gått rätt till. Hans intresse för den här frågan har säkert inte så lite att göra med hans egen erfarenhet när han i början av sin karriär kandiderade till en av platserna i Georgias senat. Det är värt att citera hans egen berättelse här.

”På valdagen besökte jag så många som möjligt av vallokalerna, och allting tycktes vara som det skulle, tills jag kom till Georgetown, en liten stad vid Chattahoochee River längst västerut i distriktet. Det var den andra köpingen i grevskapet Quitman. Det fanns inga röstbås i tingshuset, och alla röstande markerade sin röstning på ett bord i åsyn av röstförättarna. Den lokala kontrollanten och grevskapets främste politiske boss övervakade röstningen – tydligen med stort intresse. Affischer om min medtävlare låg på röstbordet, och kontrollanten brukade peka på affischerna och säga till varenda röstande: ’Det där är en bra karl och god vän till mig.’ Han brukade se till, att den röstande markerades i röstlängden, och sedan lades rösten ner i ett stort hål i en pappkartong, och flera gånger sträckte han sig ner i kartongen och tog ut några röster och granskade dem.” 2

När alla röster hade inkommit visade det sig bland annat att en rad människor som inte längre var i livet hade ”röstat”. Efter många och långa komplicerade juridiska turer vann Carter valet, men hade valfusket inte uppdagats hade han förlorat.

Vid tiden för denna strid transiterade Neptunus över Carters Måne (MC-härskaren), vilket väl visar hur någon försöker lura honom på hans politiska ställning. Jupiter (i Fiskarna) och Uranus (i Jungfrun) befann sig i opposition och transiterade Carters Pallas i Fiskarna.

Asteroiden Pallas är synnerligen intressant i det här avseendet eftersom den bland annat handlar om just politisk aktivism, i synnerhet försvar av rättvisa, folk- och minoritetsrätt, fred, medling och diplomati. Carter har utmärkt sig inom alla dessa, och Pallas spelar en stor roll vid viktiga händelser i hans politiska liv – i ovan nämnda fall kanske den väcktes till liv i enlighet med den uraniska symboliken. Den hade också progresserat bakåt till en exakt trigon med Saturnus vid ovanstående. Merkurius, med sin tydliga koppling till Carters politiska karriär, hade progresserat till att stå i kvadratur med Venus-Marsoppositionen, men progressiv Venus stod för ett mer gynnsamt inflytande, på väg att gå i konjunktion med hans Sol.

2 Ibid.

President Carter

Det som gjorde Jimmy Carter attraktiv som president, arbetade också mot honom. Han blev president vid sin Kironretur, och var i vissa avseenden sinnebilden för den ofta framförda men inte alltför sanna tesen att vem som helst kan bli president i USA. Kunde en jordnötsfarmare från Georgia bli president var det kanske så att vem som helst kunde det.

Carter var i många avseenden, trots sina tidigare uppdrag, i mycket en outsider (Merkurius som signifikator för hans politiska aktivitet i opposition till Uranus). Att han befann sig på förhållandevis stort avstånd från det politiska etablissemanget i Washington DC talade för honom efter Watergateskandalen, men gjorde också att han fick svårt att hantera Kongressen, trots att den dominerades av hans demokratiska partikamrater.

Carters föresatser var goda – men han lyckades aldrig driva igenom miljö-, energi- och välfärdsreformer. Med Jungfrun på 11:e husspetsen och Merkurius i det tecknet och huset, samt Kiron på Descendenten, är det knappast förvånande att det var dessa frågor som intresserade honom politiskt. Under en resa till Tyskland innan han blev president, hade Helmut Schmidt visat honom en stor utredning den tyska regeringen gjort angående energipolitiken. Carter blev förundrad – och inspirerad – USA hade vid den tidpunkten ingen som helst strategi för energipolitiken.

Ett av de största problemen var dock av det slaget han inte kunde rå för eller över; priset på råolja under sjuttiotalet grävde stora hål i den amerikanska ekonomin. Han hade lyckats bra med att balansera ekonomin hemma i Georgia, men den federala ekonomin ställde helt andra krav. Inflationen låg 1979 på 1% varje månad. Det är tveksamt om någon annan president hade lyckats bättre – detta var i sanning en av de tidpunkterna när det ekonomiska läget såg likadant ut i hela västvärlden.

Utrikespolitiken

Den sidan av den amerikanska politiken som alltid intresserar oss mest är dock utrikespolitiken, och här bedrev Carter en synnerligen intressant politik. Han hade sedan barnsben slukat tre eller fyra böcker i veckan (han läste Krig och fred vid 12 års ålder) och var den typen av amerikansk president som faktiskt kunde sin geografi och sin världshistoria. Dessutom såg han alltid till att ta reda på det han inte visste (i detta ser vi spåren efter Luft, Merkurius och Saturnus i hans horoskop.)

Dessutom härskar hans starka Merkurius över såväl 9:e och 11:e huset – han var principfast i fråga om utrikespolitik. Men även här var hans styrka en svaghet. Den stora paradoxen med Carters presidentskap är att han gjorde det moraliskt riktiga, men led svidande bakslag på grund av det (vad det säger om politikens natur och villkor vågar jag knappt tänka på.)

Carters första initiativ som president var att slå ett slag för mänskliga rättigheter (Uranus, Pallas, Jupiter i Skytten). Han skar av det militära biståndet till förtryckarregimer som Argentina, Brasilien och Etiopien, och hyllade öppet sovjetiska dissidenter. Det senare retade upp Kreml till den grad att det hotade SALT II avtalet. Det var under Carters presidentskap som avtal ingicks med Panama om att USA skulle lämna över kanalzonen inför millenieskiftet.

Fortsätt läs sida 3...

 

 

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |