Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

DET BEHÖVS INGA LÖGNER – ett astrologiskt porträtt av Jimmy Carter

av Mark Beal

Kanske är det ett uttryck för medias syn på makt att den man som den 11 oktober 2002 utnämndes som mottagare av Nobels fredspris för sitt outtröttliga arbete i fredens och humanitetens tecken, samtidigt har beskrivits som en av USA:s mest misslyckade presidenter.

Den amerikanska historieskrivningen har inte varit nådig mot Jimmy Carter, mest kanske därför att hans valförlust 1980 i mycket berodde på det segdragna gisslandrama där amerikanska diplomater hölls gisslan i Teheran, och där Carter i det längsta vägrade att använda sig av militärt maktspråk. Detta har överskuggat hans bedrifter, exempelvis hans del i fredsavtalet mellan Israel och Egypten 1978.

 
 

Grundkaraktär

Eftersom Månen härskar över Carters MC, den som handlar om offentlig ära, förvånar det knappast att den var synnerligen aktiv den 11 oktober i år, när beskedet om att Carter förärats årets fredspris kom. Det räcker här med att nämna att Jupiter stod kvadratur Månen och att Venus vände retrograd bara två grader ifrån (under nobelmiddagen kommer den att vara på väg tillbaka mot Carters Måne). När han svor presidenteden var det Saturnus som stod i kvadratur till Månen, vilket väl symboliserar att ett pris är något trevligt, att bli president ett stort ansvar.

Men om vi lämnar transiter och progressioner åt sidan för ögonblicket kan vi konstatera att grundhoroskopet har stor dominans av Vatten och Luft. Carter är människoorienterad. Solen i Vågen använder han för att vara social och trevlig och skapa användbara kontakter. Däremot är hans Vatten inte av det mer känslosamma slaget. Sina privata känslor håller han för sig själv (Månen i Skorpionen).

Carters engagemang i humanitära frågor kan säkert förklaras av att hans vatten är av det mindre sentimentala slaget. Han tycker inte om att se lidande, och han har den kraft som behövs för att ta tag i problematiken (Saturnus i uppstigande, Skorpionmånen trigon Pluto). Detta väger säkert till en del upp att han har mycket lite Jord, bara Merkurius i Jungfrun, som genom att befinna sig i 11:e huset, i opposition till Uranus skapar ett rörligt intellekt och en förmåga att bygga nätverk där man får saker och ting gjorda.

Starka och svaga sidor

Merkurius är dessutom Carters starkaste planet. Den härskar över det 11:e huset, där den också befinner sig, och detta vittnar om hans starka dragning till politiken. Att den också härskar över hans 9:e hus syns tydligt i hans starka religiösa tro. Han har i media givits epitetet ”fundamentalist”, men detta anser jag vara missvisande i förhållande till de associationer ordet väcker idag. Det finns inget i hans agerande som antyder att han skulle vara något slags ”baptistfanatiker”. Han har själv beskrivit en händelse när han var senator i delstaten Georgia och man försökte sätta ihop en ny konstitution för staten 1964:

”Den första chocken kom, när vi inte kunde antaga den grundläggande lagen om medborgerliga rättigheter, som skulle garantera frihet från husundersökningar och religionsfrihet. Ett krav att Gud skulle dyrkas antogs av senaten, och några år senare, när jag röstade mot detta krav och för vad som stod i USA:s konstitution, användes detta mot som ’bevis’ för att jag var ateist!” 1

Intressant nog är Jimmy Carters två svagaste planeter Solen och Månen. Den senare härskar över hans 10:e hus, och Lejonet (där Solen härskar) är instängt i 10:e.

Kanske ser vi här varför han så ofta beskrivits som en svag president. Till hans försvar bör påpekas att han kom till makten vid en tid när presidentämbetet var skamfilat av Watergateskandalen. Troligen valdes han i själva verket därför att han så vitt man kunde se var oförvitlig. Det var dåliga ekonomiska tider, och om man kan säga om Carter att ekonomin knappast blev bättre under hans regeringstid (snarare tvärtom) så hade vilken president som helst fått svårt att bemästra den. Även om många ser hos honom Solens placering i 12:e huset, mannen som är lite tillbakadragen och inte ställer sig i rampljuset frivilligt, så kan han när han vill (Sol- och Ascendenthärskaren Venus i Lejonet, Jupiter härskar över 5:e och befinner sig i sitt eget tecken).

Däremot tror jag att Solen är viktig när det gäller att karaktärisera hans presidentskap; händelser låg bortom hans kontroll, han var på sätt och vis världshändelsernas fånge.

1 Jimmy Carter; Why Not The Best? (1975) (av någon outgrundlig anledning har den svenska översättningen döpts till Mitt Liv, Mitt Amerika).

Hårt arbete

Han växte upp i ett jordbrukshem i Georgia. Pappa Earl väger tyngre än mamman i hans utveckling. Earl Carter var en hårt arbetande familjefar av det raka och ibland stränga slaget som fortfarande fanns på 1920 och 30-talen. Man kan enkelt skönja pappans karaktär i 4:e hushärskaren, Saturnus. Man skulle arbeta och göra rätt för sig. Hederlighet var en dygd. Men pappa Earl verkar också ha haft ett stort rättvisepatos som skulle gå igen i sonen Jimmys Vågsol.

Om pappa Earl är Saturnus på Jimmys Ascendent och Sol i Vågen har den haft sina sidor. Under sin tid som politiker läste Carter igenom kopiösa mängder dokument för att han verkligen ville veta vad det var han röstade om, och kunna göra sig en bedömning grundad på alla tillgängliga fakta.

Men redan från unga år var Jimmy också en driven affärsman. Som liten sålde han jordnötter på gatorna i hemstaden Plains. När han var nio år hade han sparat så mycket pengar att han kunde köpa sig fem balar bomull till ett lågt pris. Dem förvarade han i ett magasin på farmen tills priset på bomull nära på fyradubblats. För dessa pengar kunde han sedan köpa fem hus som han hyrde ut. 1949 såldes husen till hyresgästerna. Om man kan se Saturnus i hans vilja att arbeta hårt, kan man se hans starka Jupiter i 2:a huset, härskare över 3:e, som den framgångsrike affärsmannen, naturligtvis då i samband med en stark Merkurius.

Saturnus är också tydlig i att den härskar över familjehuset (4:e). Hans fru Rosalynn (under tiden i Vita Huset var hon Carters främsta rådgivare – Saturnus är också konjunkt Juno), barn och andra släktingar har varit oumbärliga för honom i hans politiska kampanjer, som grundades just på hårt arbete. Han reste outtröttligt, bemödade sig om att träffa människor och lyssna på dem, samtidigt som hans kampanjer bedrevs med små medel eftersom han var motståndare till att politiker tog emot stora donationer av privata givare.

Fortsätt läs sida 2...

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |