Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

 

Chiron och Centaurerna

av Karen Drye
www.spiritualastrology.com

Den 1 november 1977 upptäckte Charles Kowal vid Hale-observatoriet i Pasadena, Kalifornien, en ny himlakropp i vårt solsystem som senare fick namnet Chiron. 1 Under det senaste årtiondet har andra himlakroppar snarlika Chiron också upptäckts, som benämnts Centaurerna. Eftersom Chiron och Centaurerna har upptäckts så nyligen, har vi en möjlighet att observera den processen i hur deras innebörd gradvis uppenbaras. Inte mycket är känt om de mera nyligen upptäckta Centaurerna. Genom att iaktta händelser som ägt rum i samband med tidpunkten för Chirons upptäckt, dess mytologi och observationer av hur planeten påverkar klienter i deras horoskop, får emellertid astrologer allt större insikt i dess roll som den sårade botaren.

Utskriftsvänlig version

 
 

Kowal observerade att Chiron hade en mycket excentrisk, elliptisk bana, som till största delen gick mellan Saturnus och Uranus, med en omloppstid kring Solen på 51 år. 2 För Kowal var Chiron en ovanlig himlakropp i det att den var för stor för att vara en komet och alltför ljusstark för att vara en mindre planet. Av den anledningen uppstod en åtföljande debatt om hur man exakt skulle klassificera Chiron.

Zane Stein, en astrolog och ledande utforskare av Chiron och Centaurerna sedan deras upptäckt, sade att det beslöts på senare delen av 1980-talet, baserat på överväldigande bevis, att Chiron var en stor komet. 3 Dock måste den klassificeras som en ovanligt stor komet, omkring 50.000 gånger större än en normal komets storlek, 148 till 208 km i storlek, och i själva verket nästan lika stor som en asteroid. Chiron passade i verkligheten inte in på den klassiska definitionen av en komet, konstaterade man fortsättningsvis under debatten.

Senare, den 9 januari 1992, upptäckte en astronom vid namn David Rabinowitz en ny himlakropp och gav den namnet Pholus “efter Chirons bror”. 4 Den 25 april 1993 upptäckte Rabinowitz ytterligare en himlakropp, som fick namnet Nessuus. Pholus’ och Nessus’ omloppsbanor liknar Chirons, och är också mycket excentriska. Pholus kretsar i en bana som ligger mellan Saturnus och Neptunus, med en omloppstid kring Solen på 92 år, och Nessus rör sig mellan Saturnus och Pluto, och tar 123 år på sig att göra ett varv kring Solen. I april 2002 hade man officiellt upptäckt 34 himlakroppar i vårt solsystem som har samma egenskaper som Chiron, Nessus och Pholus. Dessa har nu officiellt fått namnet Centaurerna. Endast tre andra av dessa totalt 34 himlakroppar har hittills namngivits: Asbolus, Chariklo och Hylonome. 5

Man har framlagt teorin att Chiron och Centaurerna är himlakroppar som avlägsnat sig från det s k Kuiper-bälter, en samling objekt som kretsar i en bana utanför Pluto. Detta Kuiper-bälte beskrevs i en vetenskaplig tidskrift som de ursprungliga resterna av en nebulosa som ursprungligen formade vårt solsystem. 6 Melanie Reinhart skriver i sin bok “Miljoner Chirons kan kretsa i Kuiper-bältets kalla, mörka regioner, som sträcker sig från 38 astronomiska enheter ut till 200”. 7 Det finns minst 35 000 objekt i detta bälte, vilket gör det till ett andra asteroidbälte. 8

Då och då. teoretiskt sett, avviker ett av dessa objekt från Kuyper-bältet från sin bana och kommer in i vårt solsystem. Reinhart anser att Chiron, Phobus och Nessus och de andra centaurerna är som “flyktingar, rymlingar eller budbärare” 9 från denna plutoniska underjordsvärld som Kuyper-bältet utgör. 10 Numera förblir Chiron något särartad, eftersom den både klassas både som en komet och en mindre planet medan de andra centaurerna klassas som mindre planeter. 11

När en planet upptäcks tillhör det traditionen att analysera vad som skedde på jorden vid tidpunkten för dess upptäckt. Till exempel 1930 då Pluto, härskare över underjorden, död och förstörelse, upptäcktes, fick vi möta sådana mörka gestalter som Hitler, Mussoloni och Stalin med deras dödsprogram. 12 1781 upptäcktes Uranus, revolutionens, självständighetens och upprorets planet. De franska och amerikanska revolutionerna tillskrivs Uranus’ inflytande.

Barbara Hand Clow associerar upptäckten av Chiron med “channeling, divination, body/mind healing, homeopathic medicine and multi-dimensional perceptual skills” eftersom dessa aktiviteter började manifestera sig 1977. 13 Hon noterar också att begreppen “co-dependency” och det sårade inre barnet började användas under denna tid. Man talade om klyftan mellan kropp och själ och följaktligen började man lägga tonvikten på att överbrygga denna klyfta. 14 Clow talar om Chiron som en nyckelgestalt i denna läkningsprocess.

Ett annat sätt att bestämma en planets betydelse är att studera dess mytologi. Det bör uppmärksammas att en fråga uppstår beträffande en planet och dess betydelse: varför tolkar man en planets betydelse efter dess mytologi, när den astronom som gav den sitt namn vanligen inte har detta som tankebakgrund? Och dessutom vet ingen vad planeten betyder astrologiskt vid dess upptäckt och påföljande namngivning heller. Detta är en bra fråga och en som jag inte kunnat finna något svar på. Kanske är svaret synkronicitet? 15

I mytologin var Chiron en centaur, till hälften människa och till hälften häst, och kallades den sårade botaren. Han helade, var “astrolog och utövare av alternativ medicin”. 16 För detaljerad information om Chirons mytologi, se Chiron and the Healing Journey av Melanie Reingart. Här ska vi studera några av huvudtemata.

Melanie Reinhart säger:

“Chiron blev en vis man, profet, läkare, lärare och musiker. Hans ansvarsområde inkluderade de oroliga centaurerna själva . . . Chiron lärde dem allt, från ridning, bågskytte, jakt, krigskonst och läkekonst, till etik, musik, religiösa ritualer och grunderna i naturvetenskap”. 17

Det är viktigt att notera att centaurerna var en flock vilda och otämjda varelser som var kända för sin dryckenskap, sexuella lössläppthet, och sina plundringståg. Vi börjar förstå Chirons tema som åtskilt från de andra centaurernas, som innehav av större kontroll över sin lägre animaliska natur och intresse av att hjälpa andra att få bukt med sina okontrollerade lidelser. 18 Vi kan seekon av skillnaden mellan honom och andra centaurer i klassificeringen av Chiron där, även om han tillhör centaurerna, han är annorlunda eftersom han både anses vara en komet och en mindre planet, medan de andra centaurerna enbart klassas som mindre planeter.

I den mytiska berättelsen om Chiron råkade han tappa en av Herkules’ giftpilar på sin fot, en pil som han lärt Herkules hur man tillverkar. Eftersom han var odödlig kunde han inte dö och han tvingades uthärda smärtan från sitt sår till dess att han till slut befriades genom en akt av medlidande där han gav sitt liv till en annan som också led. 19

 

Om vi ser lite djupare på Chirons sår, förstår vi att hans sår var självförvållat, både direkt och indirekt. För det första var det han som tappade pilen på sin egen fot. För det andra var det han som lärde Herkules hur man tillverkar giftpilar. Detta tema av självsårande beteende blir tydligt när vi ytterligare studerar Chirons roll i ett astrologiskt horoskop.

Melanie Reinhart beskriver ett intressant fenomen som äger rum beträffande det område av sårbarhet som Chiron representerar i ett astrologiskt horoskop. Hon talar om ett beteendemönster där människor har en tendens att gå tillbaka och upprepa sin självsårande aktivitet i en ansträngning att läka såret, medan det hela tiden blir djupare. Reinhart kallar denna process “upprepningstvång”. Hon säger, “minnet av en smärtfylld känsla, lagrad i det omedvetna, tenderar att dra situationer till sig i nuet som upprepar samma ingredienser och således river upp det gamla såret. Dessa upprepningscykler sker därför att ett sår ännu söker sin läkning”. 20

Denna process av “upprepningstvång” liknas vid homeopatisk läkning, som verkar under premissen att lika läker lika läker lika, där en liten dos av giftet introduceras för att bota problemet. Då man upprepat [river upp] såret, eller injicerar tillbaka giftet i psyket, har personen en möjlighet att uppleva smärtan och till slut lära sig att upphöra med det självsårande beteende som orsakar den. Annars, liksom i homeopatin, om alltför mycket av giftet injiceras, om alltför mycket av beteendet upprepas, kan såret bli djupare precis som i homeopatin det ursprungliga toxinet kan bli giftigt.

Om vi ställer detta i relation till den mytologiska berättelsen om Chiron, blev det gift han var behjälplig i att tillreda återinjicerat i hans egen kropp, och sedan tvingades han att lära sig att leva med konsekvenserna. Han använde resten av sitt liv till att försöka bota denna smärta och kom till slut underfund med att hans vilja att hjälpa andra var den slutliga nyckeln som ledde till hans egen befrielse.

Chiron i ett horoskop utvisar var människor har djupa själsliga sår och inre smärta förknippad med dessa sår. Varje persons personliga “sår” skiljer sig något från andras. Och dock ligger i kärnan av varje sådant sår den chironska tendensen till ett sjävsårande beteende och upprepningstvång. Den djupa själsliga smärtan eller det själsliga såret tvingar en person att ägna sig åt ett beteende som ger honom/henne lindring från smärtan men i verkligheten gör såret djupare och motsvarande smärta djupare. Människor har rapporterat att när de reverserade sitt självsårande beteende och läkte sitt självsårande beteende, upphörde den djupa själsliga smärtan.

En annan viktig faktor beträffande Chiron har att göra med de viktiga cyklerna för Chirons transiter, särskilt när Chiron går in i kvadratur, opposition och konjunktion till sin ursprungsposition i en persons horoskop. På grund av sitt ojämna kretslopp befinner sig Chiron i vissa tecken mycket kort tid och i andra lång tid. Av den anledningen är det beroende av var den är placerad i en persons horoskop för när han/hon kommer att uppleva sin första kvadratur från Chiron. För vissa sker detta i tidig vuxen ålder och för andra i mycket unga år. 22 Precis som tidigare beskrevs genom Reinharts upprepningstvång finner personerna att de initialt repeterar sina självsårande beteenden då dessa väcks genom dessa transiter, innan de lär sig att transcendera beteendemönstren och motsvarande smärta. För vissa barn kan detta vara traumatiskt, beroende på vilken livsfråga det gäller och de omgivande omständigheterna. 23

Beträffande Pholus och Nessus har vi inte tillgång till någon större information ännu. Generellt kan man säga att Pholus verkar ha samband med de mera extrema neptuniska frågorna associerade med drog- och alkoholmissbruk, eskapism och kanske en flykt undan inre smärta genom detta beteende. Nessus relaterar till mera extrema Pluto-teman av sexualitet, död, hämnd och svartsjuka. 24

Medan Chiron verkar vara symbolisk för botandet av splittringen mellan det högre och lägre jaget hos människan, mellan de rationella och irrationella delarna av hennes själ, som de beskrivits av Platon 25 och symboliserat av Chiron som till hälften människa och till hälften djur. Pholus och Nessus tycks representera specifika element i denna splittring eller, kanske, specifika beteenden som bidrar till den.

Upptäckten och det efterföljande inkluderandet av Chiron i astrologisk tolkning har potentialen av att ge astrologer större insikt i självsårandets psykologiska mekanism och den resulterande smärta som är förbunden med den. Chiron kan också ge större medvetenhet om orsaken till själslig smärta för människor och dess botande. Kanske kan kunskapen om Chiron i framtiden bli en värdefull nyckel för praktiserande astrologer. Chirons symbol inom astrologin är en nyckel. Den medvetenhet den för med sig skulle kunna bli nyckeln för en person till att öppna dörren för att bota sina sår och sin inre smärta, som leder till den inre frid och lycka han/hon söker.

 

Litteratur

Clow, Barbara Hand, Chiron: Rainbow Bridge Between the Inner and Outer Planets (St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1987, 1995).

Clow, Barbara Hand, Liquid Light of Sex: Understanding Your Key Life Passages (Sante Fe, NM: Bear & Company, Inc., 1991).

Main, Roderick, Jung on Synchronicity and the Paranormal (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.)

Nolle, Richard, Chiron: The New Planet in Your Horoscope (Tempe, AZ: The American Federation of Astrologers, 1997).

Pottenter, Maritha, All About Astrology 15: Chiron in Houses, Signs and Aspects (San Diego, CA: ACS Publications, 1994).

Reinhart, Melanie, Chiron and the Healing Journey: An Astrological and Psychological Perspective (London, England: Penguin Books, 1989, 1998).

Reinhart, Melanie, To the Edge and Beyond, Volume 4 (London, England: The Center for Psychological Astrology Press, 1996).

Stein, Zane, Essence & Application: A View from Chiron (Lansford, PA: Copyright 1995, Zane B. Stein).

Fotnoter

(1) Nolle, Richard, Chiron: The New Planet in Your Horoscope (Tempe, AZ: The American Federation of Astrologers, 1997, p. 1).

(2) Clow, Barbara Hand, Chiron: Rainbow Bridge Between the Inner and Outer Planets (St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1987, 1995, p. xvii).

(3) Stein, Zane, “What is Chiron: Astronomy”, http://www.geocities.com/SoHo/7969/page2.htm.

(4) Stein, Zane, “What is Chiron: Astronomy”, http://www.geocities.com/SoHo/7969/page2.htm.

(5) Stein, Zane, “What is Chiron: Astronomy”, http://www.geocities.com/SoHo/7969/page2.htm.

(6) Reinhart, Melanie, To the Edge and Beyond, Volume 4 (London, England: The Center for Psychological Astrology Press, 1996, p. 110).

(7) Stern, Alan, Astronomy, August 1994, p. 33.

(8) Reinhart, Melanie, To the Edge and Beyond, Volume 4 (London, England: The Center for Psychological Astrology Press, 1996, p. 111).

(9) Reinhart, Melanie, To the Edge and Beyond, Volume 4 (London, England: The Center for Psychological Astrology Press, 1996, p. 113).

(10) Reinhart, Melanie, Chiron and the Healing Journey: An Astrological and Psychological Perspective (London, England: Penguin Books, 1989, 1998, p. 2).

(11) Stein, Zane, “What is Chiron: Astronomy”, http://www.geocities.com/SoHo/7969/page2.htm.

(12) Clow, Barbara Hand, Chiron: Rainbow Bridge Between the Inner and Outer Planets (St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1987, 1995, p. xiii).

(13) Clow, Barbara Hand, Chiron: Rainbow Bridge Between the Inner and Outer Planets (St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1987, 1995, p. xiv).

(14) Clow, Barbara Hand, Liquid Light of Sex: Understanding Your Key Life Passages (Sante Fe, NM: Bear & Company, Inc., 1991, p. 135).

(15) Main, Roderick, Jung on Synchronicity and the Paranormal (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.)

(16) Clow, Barbara Hand, Chiron: Rainbow Bridge Between the Inner and Outer Planets (St. Paul, MN: Llewellyn Publications, 1987, 1995, p. xiv).

(17) Reinhart, Melanie, To the Edge and Beyond, Volume 4 (London, England: The Center for Psychological Astrology Press, 1996, p. 25).

(18) Clow, Barbara Hand, Liquid Light of Sex: Understanding Your Key Life Passages (Sante Fe, NM: Bear & Company, Inc., 1991, p. 133.).

(19) Nolle, Richard, Chiron: The New Planet in Your Horoscope (Tempe, AZ: The American Federation of Astrologers, 1997, p. 14).

(20) Reinhart, Melanie, To the Edge and Beyond, Volume 4 (London, England: The Center for Psychological Astrology Press, 1996, p. 24 & 25).

(21) Reinhart, Melanie, Chiron and the Healing Journey: An Astrological and Psychological Perspective (London, England: Penguin Books, 1989, 1998, p. 231).

(22) Clow, Barbara Hand, Liquid Light of Sex: Understanding Your Key Life Passages (Sante Fe, NM: Bear & Company, Inc., 1991, p. 137.).

(23) Reinhart, Melanie, To the Edge and Beyond, Volume 4 (London, England: The Center for Psychological Astrology Press, 1996, p. 267).

(24) Reinhart, Melanie, To the Edge and Beyond, Volume 4 (London, England: The Center for Psychological Astrology Press, 1996, p. 192-231).

(25) Plato, The Republic, Jowett Translation, http://plato.evansville.edu/texts/jowett/republic.htm, ref. 439d.

 

 
 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster