Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

BUSH SEGRAR MED GYNNSAMMA TRANSITER - MEN GÅR OVISS SATURNUSFRAMTID TILL MÖTES

av Mark Beal

Resultatet drog ut på tiden, men några större tvivel kunde det inte finnas, och den här gången fick George W Bush de flesta rösterna överlag, till skillnad från i det förra valet. Jämnt, men ojämnt, kanske man skulle kunna säga.

Fina transiter
Under månaderna före valet frågades jag till och från hur jag trodde det skulle gå. Jag gjorde ingen uttömmande analys av de båda kandidaterna, men tyckte inte det behövdes. Bush hade så fina transiter valdagen att den enda möjligheten att han skulle förlora skulle varit om han i själ och hjärta var trött på presidentskapet, och så syntes inte vara fallet.

 

 
 

 

Den starkaste omständigheten transitmässigt var att han befann sig i sin andra Saturnusretur. Många bävar lite smått inför denna, men har man nått ungefär så högt man kan komma, så skall det mycket till om inte Saturnusreturen bara skall konsolidera ens status.

Skall man räkna upp hela raden av positiva transiter Bush hade under valdagen blir det lätt tjatigt. Vi kan nöja oss med Venus-60-Asc, Sol-120-Sol-60-Mars, och konstatera att Månen passerade igenom Kräftan valdagen, och landade i en exakt konjunktion med Bushs Saturnus när han till slut framträdde som vinnare. Månen gjorde därmed under valdagen konjunktioner med såväl Bushs som USA:s Sol, vilket antyder att väljarna – ”folket” – instinktivt kände samhörighet med Bushs energier just den dagen.

Med det inte sagt att det inte fanns svårare transiter – Mars-90-Saturnus har sannolikt spelat in när det gäller det fördröjda resultatet – men de drunkar i det stora hela; t ex en exakt progressiv Venus-0-Jupiter.

Därmed inte sagt att Kerry hade dåliga transiter. Ställd mot en annan motståndare hade Jupiter-60-Pluto kunnat spela honom i händerna. Men dubbla Sol-Pluto kontakter verkar ha tagit sin tribut. Det var dessutom mindre som pågick i Kerrys horoskop in i Bushs; ibland kan ren kvantitet vara en faktor att titta på.

I vissa avseenden är rörelserna gentemot Kerrys horoskop uppseendeväckande bra. Det höga valdeltagandet innebar att båda kandidaterna lockade fler röster än någon annan presidentkandidat på mycket länge, men båda kunde inte vinna. Delvis blev Kerry också offer för en känd devis inom politiken: Oppositionen vinner inte val, den sittande regeringen/presidenten förlorar dem. De tillfällen i historien då ett folk röstat på oppositionssidan i en tid av stor osäkerhet är lätträknade.

Saturnus över Asc

Tittar man framåt ser man hur något mycket viktigt inträffar ganska snart. Saturnus kommer att passera över George W Bushs Ascendent i september 2005, backa tillbaka, för att sedan på allvar gå in i hans nordöstra kvadrant 1 i början på juni 2006.

Saturnus vandring genom denna kvadrant markerar en tid då det är svårt att agera av egen kraft, då man trappar ner, börjar fundera över nya utmaningar. För en viljestark person, som president Bush, kan en sådan period vara högst ovälkommen, och det kan vara svårt att följa med i flödet. När så är fallet kan yttre omständigheter tvinga fram en omställning.

I och för sig inser ju även presidenten att en sådan nedtrappning måste komma, då han inte kan väljas om 2008 (amerikanska presidenter får numera bara sitta i två mandatperioder). Samtidigt är det svårt att se presidenten som en person som frivilligt drar av på takten och börjar blicka på livet efter Vita Huset.

Saturnus i nordöstra kvadranten ger därför ett spektrum olika möjligheter på vilka yttre omständigheter som skulle kunna beskära presidentens förmåga att sätta sin stämpel på det politiska livet efter juni 2006.

1 Kvadranterna numeraras oftast i nummerordning, 1-4 från Asc räknat. Dock finns de (mig själv inberäknad) som ser kvadrantordningen som problematisk. Därför väljer jag här att benämna kvadranterna efter väderstrecken, som i horoskopet är omvända i förhållande till konventionen när det gäller kartor. Den nordöstra kvadranten sträcker sig mellan Asc och IC, den nordvästra från IC till Dsc, den sydvästra från Dsc till MC, och den sydöstra från MC till Asc.

 

Många möjliga uttryck

Han skulle kunna bli en ”lame duck” i klassisk mening, om Demokraterna skulle få majoritet i kongressen i valet 2006, och därmed inte kunna driva igenom sin politik. Högsta Domstolen skulle kunna underkänna delar av hans politik (t ex Patriot Act) som författningsvidriga, vilket skulle få betydande konsekvenser. Internt missnöje med Bush skulle kunna spira, antingen pga inrikespolitiska frågor, eller om situationen i Irak inte går som han har lovat, eller om hans taktik i kriget mot terrorismen blir ett fiasko. Förhållandet till andra länder skulle kunna bli så ansträngt att han helt enkelt måste börja kompromissa.

Det allvarligaste scenariet skulle dock vara presidentens död. Det är noterbart att av de åtta presidenter som närmast före George W Bush valts vid Jupiter-Saturnus konjunktion i jord, har endast två lämnat Vita Huset levande: Thomas Jefferson och Theodore Roosevelt. 2 Det som talar mot en sådan händelseutveckling är att Jefferson och Roosevelt, liksom Bush, valdes under år jämt delbara med hundra (1800, 1900, 2000). Skulle presidenten insjukna hastigt, är det inte säkert att det skulle få några direkta konsekvenser, men skulle ett attentat riktas mot honom är det inte alls omöjligt att det skulle skänka republikanerna presidentämbetet under lång tid framöver.

En fröjdefull Saturnus

President Bush har Saturnus i 12:e huset natalt. Traditionellt sägs detta hus vara ”the joy of Saturn”. Jesper Berndt menar att denna Saturnusplacering lägger stor arbetsbörda på personen – vilket onekligen stämmer överens med en president – medan någon äldre källa säger att Saturnus gläds här därför att den kan ställa till med hur mycket jäkelskap som helst.

Men det 12:e huset kallas också ”The House of Self-Undoing”, samtidigt som det också symboliserar dolda fiender. Spektrat är således stort, och om president Bush makt beskärs av hans eget handlande eller av dunkla meningsmotståndare återstår att se.

Ovanlig Saturnusfas för presidenter

Vad gäller det att ha Saturnus i nordöstra kvadranten finns väldigt få prejudikat, eftersom det är extremt ovanligt att presidenter har Saturnus transiterande denna kvadrant under den tid de sitter i Ovala Rummet, vilket i sig visar hur ”obskyr” och tillbakadragen denna fas verkligen är.

Gerald Ford hade Saturnus i denna kvadrant när han blev president 1974, men detta var inte på grund av egna ansträningar, utan på grund av att han i egenskap av vice-president fick ta över när Richard Nixon avgick. I själva verket hade han själv för avsikt att trappa ner när han blev president. 1976 gick han till val med Saturnus fortfarande i denna kvandrant och förlorade. 1960 vann John F Kennedy presidentvalet med Saturnus i denna kvadrant, men i praktiken konjunkt IC. Hans period i Vita Huset sammanföll således med en ”tillväxtperiod” i hans Saturnuscykel, och många menar att han fortfarande hade mycket kvar att uträtta när han sköts ihjäl. Ronald Reagans sista år vid makten präglades av Saturnus konjunkt hans Asc. Obekväma frågor ställdes kring Iran-Contrasskandalen, men på något vis kan man se transiten som en symbol för ”naturlig avgång”. Under större delen av hans presidentskap transiterade Saturnus hans sydöstra kvadrant och han är ihågkommen, rätt eller fel, som en betydelsefull president.

2 De sex som dog är William Henry Harrison (valdes 1840), Abraham Lincoln (1860), James A. Garfield (1880), Warren G. Harding (1920), Franklin D. Roosevelt (1940), John F. Kennedy (1960). James Monroe valdes under en Jupiter-Saturnus konjunktion 1820, men den var i eld. Ronald Reagan valdes under samma celestiala markör 1980, men i luft. Han utsattes för ett mordattentat, men överlevde och regerade vidare två fulla mandatperioder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandatperiod i två halvlekar

Generellt tror jag därför att den första halvan av Bushs nya mandatperiod kommer att präglas av en självsäker president som ser till ditt historiska arv och söker driva igenom en politik som han ser som rätt och riktig.

Den andra halvan ser annorlunda ut. Förutom Saturnus belägenhet präglas 2007 och 2008 för Bushs del av Neptunus utdragna opposition till hans Venus i 1:a hust från 7:e. Venus härskar över hans 4:e hus, och även över Oxen, som är instängt i hans 10:e hus. Av detta framstår det som sannolikt att oklarheter kommer att uppstå i hans personliga relationer och inom familjen. Eftersom Venus befinner sig i hans 1:a hus kommer detta också att påverka presidentens personliga uttryck och förhållande till omvärlden. Lejonets (hans Venustecken) strålglans kan komma att slockna något, medan fokus på härskaren över det instängda 10:e hus-tecknet sätter fokus på det i hans presidentutövande som inte kommer loss, som inte kan få ett konkret uttryck.

Vad det innebär för den globala framtiden återstår att se. Tittar vi framåt ser vi dock att nästa presidentval i USA domineras av en kraftfull aspektfigur bestående av en Saturnus-Uranus opposition mellan Jungfrun och Fiskarna, som båda befinner sig kvadratur Venus i Skytten. Redan nu kan vi således misstänka att det valet kommer att bli en kraftmätning mellan radikala och konservativa värderingar, som ytterst avgörs av väljarnas personliga livsåskådning. Pluto befinner sig på sista graden i Skytten, och den segrande parten kommer då att få privilegiet att välja vilket uttryck för Pluto i Stenbocken som skall dominera.

Klicka här för att få en högupplöst bild av horoskopet.

 

 
 

©2004 – Astrologiföreningen Vintergatan |