Astrologiföreningen Vintergatan

 
 

 

Solen, Merkurius, Venus och 40-års åldern

av Louise Kirsebom

 

En stark cyklisk regelbundenhet kan ses mellan Solen och de två planeter som befinner sig innanför Jordens bana; Merkurius och Venus. T.ex. så var den stora astrologiska händelsen i juni 2008 den nära konjunktionen mellan Solen, Merkurius och Venus i Tvillingarnas tecken. Fenomenet uppträder med jämna mellanrum som visas i tabellen nedan.

 

 

Utskriftsvänlig version

 
 

06-07-1868

Sol konjunkt Venus(R): 24½° Kräftan

Merkurius(R): 20½° Kräftan

11-07-1888

Sol konjunkt Venus: 20° Kräftan

Merkurius(R): 16° Kräftan

06-07-1908

Sol konjunkt Venus(R): 13½° Kräftan

Merkurius(R): 11½° Kräftan

01-07-1928

Sol konjunkt Venus: 9° Kräftan

Merkurius(R): 6½° Kräftan

24-06-1948

Sol konjunkt Venus(R): 3° Kräftan

Merkurius(R): 3½° Kräftan

20-06-1968

Sol konjunkt Venus: 29° Tvillingarna

Merkurius(R): 26½° Tvillingarna

13-06-1988

Sol konjunkt Venus(R): 22° Tvillingarna

Merkurius(R): 22½° Tvillingarna

09-06-2008

Sol konjunkt Venus: 18½° Tvillingarna

Merkurius(R): 16½° Tvillingarna

01-06-2028

Sol konjunkt Venus(R): 11½° Tvillingarna

Merkurius(R): 12½° Tvillingarna

29-05-2048

Sol konjunkt Venus: 8° Tvillingarna

Merkurius(R): 6° Tvillingarna

20-05-2068

Sol konjunkt Venus(R): ½° Tvillingarna

Merkurius(R): 2½° Tvillingarna

(R) = Retrograd

Sol/Venus/Merkurius-cykeln är en 40-års cykel med en ”halv” cykel på 20 år (Venus retrograd), konjunktionen flyttar sig långsamt baklänges genom zodiaken. Eftersom Venus är den mest regelbundna av de två planeterna så är det lämpligt att uppfatta Sol/Venus/Merkurius cykeln som en utvidgning och differentiering av Sol/Venus cykeln på 8 respektive 4 år. Till exempel:

01-11-1990

Sol konjunkt Venus: 9° Skorpionen

02-11-1994

Sol konjunkt Venus(R): 11° Skorpionen

30-10-1998

Sol konjunkt Venus: 7° Skorpionen

31-10-2002

Sol konjunkt Venus(R): 8° Skorpionen

27-10-2006

Sol konjunkt Venus: 4° Skorpionen

29-10-2010

Sol konjunkt Venus(R): 5½° Skorpionen

Under loppet av 8 år möts Solen och Venus tio gånger (fem gånger är Venus direkt, fem gånger retrograd). I innevarande period ca 7-9 grader i Väduren, 17-19 grader i Tvillingarna, 25-27 grader i Lejonet, 4-6 grader i Skorpionen och 21-23 grader i Stenbocken. Då och då deltar Merkurius i dessa möten. (Under loppet av min karriär som astrolog har jag flera gånger skrivit i tidskriften Stjernerne om konjunktioner mellan Solen och Venus till exempel i Vågennumret 2002 Venus vender tilbage, i Oxen 2006 Cocktailen 4, 44, 48 – en tidsindstillet bombe?, och i Stenbocken 2006 Betragtninger omkring cyklisk tidsmåling).

Konjunktionerna mellan Solen, Venus och Merkurius uppträder i serier som varar i 6-7 år. Därefter uppträder de inte under 13-14 år. För närvarande är vi mitt uppe i en sådan serie:

31-03-2005

Sol konjunkt Venus: 10½° Väduren

Merkurius(R): 7½° Väduren

14-01-2006

Sol konjunkt Venus(R): 23½° Stenbocken

Merkurius: 15½° Stenbocken*

27-10-2006

Sol konjunkt Venus: 4° Skorpionen

Merkurius(St): 25° Vågen*

18-08-2007

Sol konjunkt Venus(R): 25° Lejonet

Merkurius: 27° Lejonet

09-06-2008

Sol konjunkt Venus: 18½° Tvillingarna

Merkurius(R): 16½° Tvillingarna

27-03-2009

Sol konjunkt Venus(R): 7° Väduren

Merkurius: 3° Väduren

11-01-2010

Sol konjunkt Venus: 21½° Stenbocken

Merkurius(R): 6½° Stenbocken*

29-10-2010

Sol konjunkt Venus(R): 5½° Skorpionen

Merkurius: 13½° Skorpionen*

16-08-2011

Sol konjunkt Venus: 23° Lejonet

Merkurius(R): 24° Lejonet

(R) = Retrograd

(St) = Stationär

Observera att de riktigt nära konjunktionerna mellan Solen, Venus och Merkurius sällan uppträder under vintermånaderna (markeras med * ovan). Det hänger samman med att Merkurius retrogradsträckor är längre om vintern, vilket i sin tur beror på att jordens avstånd till Solen är kortare under vinterhalvåret. Det finns dock undantag som exempelvis:

30-11-1906

Sol konjunkt Venus(R): 7° Skytten

Merkurius(R): 7° Skytten

Dessa sekvenser är ytterst användbara i ögonblicks- eller frågeastrologi (horary). Ställs till exempel en fråga om när och hur under den ena konjunktionen så får man som regel svar på både tidpunkt/varaktighet och innehåll vid den följande konjunktionen, cirka 10 månader senare.

Men denna gång har jag koncentrerat mig på 40-års cykeln, som kollektivt sett är knuten till 40-års åldern, antingen man är född under en Sol/Merkurius/Venus-konjunktion (vilket mycket få människor är, jag känner bara till tre) eller ej. Solen/Venus/Merkurius ”härskar” över intervallet 40 år, liksom till exempel Saturnus, vars cykel är på i genomsnitt 29½ år, ”härskar” över intervallet 29-30 år.

För att få några historier från det ”verkliga livet” skickade jag följande mail till kollegor och nära vänner:

”Med anledning av den annalkande konjunktionen mellan Solen, Merkurius och Venus i juni månad har jag tänkt mig att skriva en artikel om deras inbördes cykler. Denna cykel har en varaktighet på 40 år (med en ”halv” cykel på 20 år) och motsvarar således 40 års och 80 års åldrarna (i viss utsträckning även 20 års och 60 års åldrarna). Jag fokuserar på 40 års åldern och skriver till er i hopp om att ni ska ha lust eller tid till att kort berätta för mig om de händelser, eventuellt också känslomässiga tillstånd, som präglat denna period i ert liv. Jag behöver lite feedback till mina iakttagelser och betraktningar.

 

 

Den typ av händelser som jag söker är en kombination av Venus-teman, som liksom Venus cykel på 8 år, också uppträder vid åldrarna 8-16-24-32 etc., och Merkurius-teman som överensstämmande med Merkurius natur uppträder mer oregelbundet. Merkurius har en 6 års och en 7 års cykel och spelar därför en roll bl a i 20 års åldern (6+7+7) och 40 års åldern.

Stickord till Venusstationerna:

Uppbrott i personliga relationer, plats- och resursförhållande.

Ändringar i värderingar, stil och roller, rollfördelningar, frågor angående rimlighet.

Det kan uppstå kriser i de nära relationerna i hemmet eller på arbetsplatsen, vilket ofta är ett tecken på en orimlig fördelning av resurser eller territorier. Förändringar av lokaler, uppehållsställen. Eventuellt byts umgängeskretsen delvis ut eller förnyas. Eventuellt kan flytt vara aktuellt (detta kan dock inte skyllas på Venus inflytande).

Merkurius stationer är knutna till lite av varje; nyfikenhet, kommunikation, affärer och politik, studier, kurser och resor.

40 års åldern uppvisar, inte överraskande, en kombination av dessa temakretsar. Den handlar både om förändringar i territoriella förhållanden och om förändringar i mentalt/intellektuella eller fysiskt/praktiska aktiviteter. Dessutom om fördubblingar eller uppdelningar (Merkurius).

Typiska saker som jag lagt märke till är:

Förändringar i livsstil och samlevnadsformer (ev även matvanor/missbruk).

Man byter kontor/verkstad, får t ex ett rum utanför hemmet eller tvärtom börjar arbeta hemifrån.

Talanger som legat i träda tas i bruk och utvecklas ofta inom kommunikation, publicering eller hantverk.

Ny inriktning, nya samarbetskonstellationer.

Familjemedlemmar flyttar in eller ut, därigenom förändras platsförhållanden och vardagens vanor, rutiner och rollfördelningar radikalt.

”Två bostäder” är ett återvändande tema. Det är ”fördelningsnycklar” också.”

Jag fick många berikande svar, från hela biografier (som jag har kortat ner här) till några slående exempel på situationer:

”Min man dog just omkring min 39:e födelsedag. En av hans vänner hjälpte mig mycket med de praktiska problemen, särskilt med pengar och papper. Honom gifte jag mig med när jag fyllde 40 år. Han flyttade in hos mig och flickorna vilket naturligtvis innebar en fullständig förändring av våra vardagsrutiner och platsförhållanden. Så här i backspegeln inser jag att jag ägnade mig alltför mycket åt honom och vårt förhållande och allt för lite åt mina barn och deras sorg.”

”Min man dog när jag var 38 år. Jag bestämde mig att överta ledningen av hans företag, vilket var en utmaning då jag inte kunde något om spikar och skruvar. Vänner och en av hans närmaste medarbetare hjälpte mig igenom processen. Jag gifte mig med honom strax före min 40 års födelsedag. Han har tre barn, jag har två adoptivbarn varav den ene är autistisk. Jag behöver nog inte förklara, att det var svårt. Han hade en sommarstuga, det hade jag också. Vi hade något av ett lyxproblem angående var vi skulle tillbringa semestern.”

”Jag gifte mig igen precis på min 40 årsdag efter att några månader tidigare har flyttat ihop med min nye man. Detta äktenskap är speciellt så till vida att vårt förhållande från början grundats snarare på känslan av att ödet fört oss samman än på egentlig förälskelse. Det är ett helt nytt sätt att vara för mig, mitt första äktenskap var baserat på passion och sexuell attraktion. Det visade sig snart att min nye man hade ett mycket svårt personligt bagage. Jag hade redan från början av vårt förhållande förstått att han tidigare hade levt ett mycket annorlunda och mycket isolerat liv. Att befinna sig i en nära känslomässig relation innebar att alla hans problem kom fram i ljuset. Det har varit en utmaning för honom men absolut också för mig. För mig innebär det väl mest en träning i att hålla mig undan och inte låta mig störas av vad han kämpar med. Det är svårt. Jag blir både arg, förtvivlad och ledsen. Ibland tvivlar jag på att förhållandet ska hålla.”

”40 år? Visst, det var den viktigaste tidpunkten i mitt liv. Jag hade haft en pojkvän sedan jag var 34 år, men vi bodde var för sig. Vi träffades på helgerna och vi var överens om att det där med familj och barn det var ingenting för oss. Men strax innan jag fyllde 40 år blev jag plötsligt akut sjuk och sa antingen eller till min pojkvän. Innan han hade hunnit tänka över det så var jag gravid. Vi flyttade ihop, fick en underbar son och fick det bra tillsammans.”

”Jag och min pojkvän hade var sin lägenhet, men bodde ändå praktiskt taget alltid tillsammans, antingen hos den ena eller den andra. Vi gifte oss kring min 40 årsdag, och jag sa upp min lägenhet.”

”Månaden innan jag fyllde 40 år bröt min man sin högra handled (under en förmörkelse) och våra roller kastades om. Jag fick ordna allt i hemmet och utanför, handla, släpa tunga saker och köra bilen. Han var ganska fysiskt ”handikappad” i flera månader. Efter semestern, alltså efter min 40 årsdag, började vår handikappade son att bli passad ”borta” en helg i månaden. Det gav oss lite andrum och vi började ta hand om vårt förhållande och vi började gå ut och äta ofta, som en kompensation för vårt tunga hemmaliv. Det var väldigt svårt att fylla 40 år. På det fysiska planet gick mina hormonsystem överstyr, de har alltid varit hopplösa men nu mer än någonsin. Jag känner mig gammal och sliten och tycker att jag ser min mamma när jag tittar mig i spegeln på morgonen. Jag tycker samlivet är skräp, min lust att företa mig något på det sexuella området har slocknat. Det är mycket svårt för mig att tycka om min egen kropp som jag tycker har förfallit och blivit gammal. I höstas började vi gå i parterapi hos en fantastisk psykolog. Samtidigt konfronterades jag med en ungdomskärlek och känner att jag måste välja mellan honom och min man. Jag valde min man. Lyckligtvis, ungdomskärleken visade sig vara galen och alkoholist!”

[...]

 

 

”När jag var 39 år arbetade både jag och min man hemma, dvs vi satt i princip bredvid varandra i samma lokal. Så som situationen utvecklade sig blev mitt arbete ganska högljutt och störande med många telefonsamtal och liknande. Min man hade svårt att koncentrera sig i allt detta oljud och det var nödvändigt att ändra på förhållandena eller omständigheterna. Då jag var 39 år och 11 månader dök det upp en lösning genom att jag lyckades få en lokal lite längre ner på gatan.”

”Under den aktuella perioden flyttade vi från norra Italien till en stad i Schweiz, där min man hade fått ett nytt arbete, och där vi fortfarande bor kvar. Han flyttade hit på våren 1995, strax innan han fyllde 39 år. Jag hade just fyllt 40 år, och flyttade hit först två år senare på grund av barnens skolgång. Att min man var borta (bara hos oss på helgerna) medförde naturligtvis helt nya roller, för oss bägge. Han levde ungkarlsliv i hyresrum och jag måste ta mig an allt det praktiska i vardagen, inklusive barnens uppfostran. Dessutom återupptog jag mitt arbete som lärare, jag fick en deltidsanställning strax innan jag fyllde 40 år. Det innebar ju också en hel del i vardagen, ibland med barnpassning av grannfruar. Och förresten, vi köpte huset här på hösten 1996, när min man fyllt 40. Så han blev husägare istället för hyrare av rum, det kan man väl också kalla ett rollbyte.”

”Uppbrottet och rollbytet kom ganska exakt när jag blev 40 år. Jag återupptog mitt arbete, en deltidsanställning. Det blev rätt stressigt eftersom jag var ensam med barnen mesta tiden. Min man arbetade utomlands under långa perioder.”

”40 års åldern var en mycket ansträngande period. Min äldsta dotter flyttade hemifrån och jag hade häftiga territoriestrider med min näst äldsta dotter, jag ansåg att hon klampade in på mitt område (rimlighet!). Det slutade med att också hon flyttade, strax innan sin studentexamen. Själv började jag läsa astrologi och fick en helt ny bekantskapskrets.”

”Min äldsta dotter flyttade hemifrån. Jag saknade henne mer än jag hade räknat med, hon var det barn som jag brukade prata förtroligt med. Min man saknade henne också. Jag tror att hon kan ha fungerat som en slags buffert i vårt förhållande, för vi fick det nu mycket besvärligt sinsemellan. Vi möblerade om, den näst äldsta dottern fick den äldstas rum, därmed fick vi ett gästrum – med ett skrivbord till mig.”

[...]

”Vi bodde då på en avstyckad gård och ungefär vid den tiden blev vi äntligen klara med att göra ett sovrum på vinden. Det var en utdragen process och mycket bekymmer med att få en trappa godkänd! Vi levde länge med ett hål i taket, i matrummet! Det var också turbulens i umgängeskretsen, men där är jag mindre säker på den exakta tidpunkten.”

”Vi köpte sommarstuga , just när jag fyllde 40 år. Mycket snabbt blev det så att jag bodde permanent i stugan (jag hatar livet i stan), medan min fru fortsatte bo kvar i lägenheten. Så vi har levt ett helg- och semesteräktenskap sedan dess, vilket fungerar riktigt bra.”

”Vid den tidpunkten hade vi tre olika bostäder. Min fru var flexibel och flyttade runt med mig och mina olika arbeten. Men när jag fyllde 40 år blev hon gravid med vårt andra barn, och vi beslutade oss då att bli ”bofasta”. Vi sa upp de två lägenheterna och renoverade vårt fritidshus som sedan dess varit vårt hem.”

[...]

” och jo, min man flyttade från sina egna kontorslokaler och in i min tidigare verkstad/showroom, så jag fick halva ytan att fungera på. Först var det en nödlösning men det fungerade aldrig riktigt för mig och efter 1-2 år flyttade vi vidare till något som var för stort, som inte heller fungerade. Det var som om vi inte kunde hitta vårt rätta läge under de åren. För mitt vidkommande ändrades även min roll i förhållande till verksamheten och personal, jag fick dessutom ett behov av att sätta tydliga gränser mellan mig och omvärlden då men det kändes inte som om jag lyckades. Jag hade också fysiskt behov av mitt eget rum, men kunde inte få det… Det var samma sak här hemma med två hemmaboende tonåringar, som tog mer och mer plats på alla sätt och de började leva sina egna liv mitt uppe i vårt …som det ju är med tonåringar …”

”Jag skildes när jag var 39 år, och flyttade tillsammans med mina barn in på ovanvåningen hos min mamma. I princip hade vi två separata hushåll med var sitt kök och badrum. Men mormor var konstant närvarande, höll kontroll på vad jag gjorde, vad barnen gjorde, vem som kom och gick. En mardröm.”

[...]

”Och jag blev färdig arkitekt ca 3 månader innan jag fyllde 40 år. Och jag köpte tomten strax efter och flyttade ut hit, bodde större delen av ett år i husvagn medan huset byggdes. Ibland var det mycket kallt och obekvämt.”

”Förändringar i livsstil och samlevnadsformer:

Mina barn var små, jag spenderade mycket tid på lekplatserna i kvarteret, och lärde känna många barn och mammor.

Ny inriktning, nya samarbetskonstellationer:

Barnen började i privat förskola (i Schweiz finns inte kommunala daghem eller förskolor) och jag fick tid till att ägna mig åt huset och inredning.

Fysiskt/praktiska aktiviteter, resurser som legat i träda tas i bruk:

Jag handarbetade, sydde gardiner, renoverade möbler, hittade på olika dekorationer. Alltsammans var nytt för mig som tidigare varit ”intellektuellt orienterad”, jag började måla särskilt mandala.

Rollbyte:

Jag var vid den tidpunkten med i en kvinnogrupp och övertog rollen som ledare.

Förändringar i territoriella förhållanden:

En väninna erbjöd mig plats i hennes ateljé. Och en annan erbjöd mig att vi kunde dela en praktik (Reiki). Men båda projekten rann ut i sanden. Jag tyckte bättre om att arbeta hemma.”

Några av mina kollegor gjorde mig uppmärksam på att de under den perioden även hade andra transiter och progressioner som måste ha haft inflytande på händelserna. Ja, helt säkert är det så. Alla sorters transiter kan ramla in. Jupiter-Saturnus cykeln på 20 år ”härskar” också över 40 års åldern. Men den berör de ”stora hjulen” som avgörande kapitelbyten i livet, hemort, ställning i samhället, ekonomiska förutsättningar och förändringar, politiska förhållanden etc. Merkurius och Venus är knutna till det ”interna” livet (de befinner sig som de enda planeterna innanför jordens bana) tillsammans berör de vardagen, socialt liv och social förmåga. Dessa båda planeter är avgörande för vår trivsel och vårt välbefinnande. Och de undervärderas ofta – tycker jag.

Översättning av Annica Cardell

 
 

©2009– Astrologiföreningen Vintergatan | Webmaster